Salem kommun vässade inför spemissbrukslagen

För Salems kommun innebär den nya lagen nya möjligheter till behandling för de som lider av spelmissbruk. Men även stöd till anhöriga.

Fram till årskiftet erbjöds inga behandlingsformer för spelberoende i Salems kommun, istället var invånarna hänvisade till landstinget beroendecenter.

Men med start i januari erbjuder kommunen numera flera stödinsatser. Spelberoende kan få hjälp både genom kbt-behandlingar och gruppterapi. Anhöriga till spelberoende kommer numera också att stöttas av kommunen.

– Från första januari erbjuder socialförvaltningens vuxenenhet KBT-behandling särskilt utformat för spelmissbruk, säger Carina Strandberg, verksamhetschef för individ och familjeomsorgen.

Nu kan anhöriga få stöd

För att möta de nya kraven har två två socialsekreterare gått en utbildning under hösten om spelmissbruk som anordnades av Landstingets psykiatricentrum. Redan sen tidigare finns budget- och skåldrådgivare i kommunen som erbjuder stöd åt personer med beroendeproblematik.

Från och med årskiftet kan även anhöriga till spelberoende få stöd. Men hur kommunen ska kunna arbeta förebyggande mot spelmissbruk återstår att se.

– Salem har inte påbörjat något förebyggande arbete ännu, säger Carina Strandberg.

Fakta

Hjälp kommunen erbjuder

  1. Skuldrådgivning? Ja
  2. Terapi? Ja
  3. Utbildad personal? Ja
  4. Anhörigstöd? Ja
Källa: Salems kommun