Var tredje lärare i Solna saknar behörighet

Johanna Jaara Åstrand ordförande Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand är ordförande i Lärarförbundet.
Av grundskollärarna i Solna är det 31 procent som saknar lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
Det är något lägre än länssnittet och en försämring från året innan.

Enligt siffrorna från Skolverket, som Lärarförbundet brutit ner på läns- och kommunnivå, visar det sig att 69 procent av Solnas lärare i grundskolan har legitimation och behörighet i minst ett ämne. 31 procent har det alltså inte. Siffrorna är för 2018 och är en försämring med 3,4 procent från året innan.

Som jämförelse har Stockholm 74 procent behöriga lärare, Sundbyberg 72 procent. Länssnittet ligger på 70 procent.

Bättre i lägre årskurserna

Generellt är behörigheten högre bland lärarna som undervisar i grundskolans lägre årskurser, och i svenska, matte och idrott har flest behörighet. Lägst är det inom spanska, teknik och svenska som andraspråk.

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Haninge i botten

Andelen lärare är baserad på antalet heltidstjänster inom läraryrket, inte antalet lärare då det kan gå flera lärare på en heltidstjänst. Av totalt 15 490 heltidstjänster i länet (motsvarande 17 281 lärare) var det 10 801 som hade behörighet i minst ett ämne.

Skillnaden i länet är stora. I topp med 81 procents behörighet hittar vi Danderyd och i botten Haninge med 59 procent.

Fakta

Lärarbehörighet kommunerna i Stockholms län

Källa: Lärarförbundet