Hans-Cristian vill att du röstar i kyrkovalet

Hans-Cristian Nyström, kyrkoherde i Kungsängen-Västra Ryds församling
Hans-Cristian Nyström, kyrkoherde i Kungsängen-Västra Ryds församling.
Kyrkovalet 2017 går av stapeln den 17 september. Vi talade med Hans-Cristian Nyström, kyrkoherde i Kungsängen, om varför man ska rösta.

Nästan 5,5 miljoner svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan. Ändå röstade bara knappt 13 procent i förra kyrkovalet, vilket är en ökning en procentenhet jämfört med valet innan. För att få rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i Svenska kyrkan, folkbokförd i Sverige och ha fyllt 16 år.

Varför ska man rösta i kyrkovalet?

– Dels röstar man för kyrkans skull – att den behöver medlemmarnas uppfattning, dels för sin egen skull så att man är med och påverkar. I alla organisationer och samfund som är demokratiskt styrda är det bra om vi deltar och håller demokratin levande. Håller vi den vanan och impulsen igång att rösta tror jag det påverkar hela samhället, säger Hans-Cristian Nyström som är kyrkoherde i Kungsängen-Västra Ryds församling.

Tycker du att man ska rösta även om man inte är en aktiv medlem?

– Man talar om att Svenska kyrkan är en folkkyrka, den är inte bara ett samfund för de troende och engagerade utan har en större bredd. Svenska kyrkan har bland annat mycket socialt inriktad verksamhet och kultur i form av konserter och kyrkobyggnader. Man kan ha en uppfattning även om man inte är troende och känna att kyrkan är viktig. Att man vill att den ska dra åt det ena eller andra hållet, säger Hans-Cristian Nyström.

Fakta

Dessa instanser röstar du till

Precis som att rösta till riksdag, landsting och kommun, så röstar du i kyrkovalet till tre beslutande instanser.

Kyrkomötet är det nationella organ som beslutar om kyrkoordningen, kyrkans regler och frågor som berör hela kyrkan, såsom kyrkohandbok och psalmbok. Det var till exempel här man beslutade om vigselrätten i kyrkan för homosexuella 2009.

Regionalt, fastställer Stiftsfullmäktige budget, olika verksamhetsmål och kyrkoavgift. Det kan handla om kyrkans fastighetsbestånd och hur vårt kulturarv ska förvaltas.

Lokalt är det Kyrkofullmäktige som sätter ramarna och driver församlingsverksamheten nära dig. I församlingen bedrivs dop, konfirmation, giftermål och begravningar. Men även exempelvis barn- och ungdomsverksamhet, olika sociala verksamheter för utsatta och flyktingar eller äktenskapsrådgivning och mycket annat. De nära verksamheterna kan skifta från församling till församling.

Fakta

Nomineringsgrupperna du kan rösta på lokalt

Bro

Hembygdens kyrka i Bro församling. Klicka här för valprogram

Folkkyrkan i Bro församling. Klicka här för valprogram

Sverigedemokraterna. Inget lokalt valprogram tillgängligt. Klicka här för nationellt valprogram

Kungsängen-Västra Ryd

Folkkyrkan i Kungsängen-Västra Ryds församling. Klicka här för valprogram

Hembygdens kyrka i Kungsängen-Västra Ryds församling. Klicka här för valprogram

Fakta

Så var valresultatet i kyrkovalet 2013

Bro

Hembygdens kyrka i Bro församling 44,40%

Folkkyrkan i Bro församling 55,60%

Valdeltagande: 11,4%

Kungsängen-Västra Ryd

Hembygdens kyrka i Kungsängen-Västra Ryds församling 55,22%

Folkkyrkan i Kungsängen-Västra Ryds församling 44,78%

Valdeltagande: 11,4%

Fakta

Här är platserna där du kan rösta i Upplands-Bro

Tjusta gymnastiksal
Tjustaskolväg 11, Bro

Biblioteket Bro centrum
Bro centrum 1, Bro

Dagcentralen
Blomstervägen 9B, Bro

Pastorsexpeditionen
Prästvägen 6, Bro

Lillsjöskolan Matsalen
Geologivägen 3, Kungsängen

Klockargården
Kyrkvägen 35, Kungsängen

Dagcentralen Matsalen
Torget 4, Kungsängen

Källa: Svenska Kyrkan