Cykelbana byggs längs Flatenvägen

Den nya cykelbanan som planeras längs Flatenvägen är ett steg närmare förverkligande.

Syftet med cykelbanan är att öka cykelpendlandet och förstärka kopplingen till Nacka och Tyresö.

I juni i fjol togs beslut om projektinriktning och nu föreslår trafikkontoret att trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslaget.

Om allt går som planerat väntas cykelbanan börja anläggas redan i sommar och bli klar senare i år.

Enligt stadens tjänsteutlåtande är förhoppningen att cykelbanan ska ge en naturlig koppling till Flatenbadet och det cykelstråk som redan finns.

Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) hoppas att cykelprojektet Flatenvägen ska ge bättre regionala cykelmöjligheter och skapa en trafiksäker och framkomlig cykelförbindelse österut.

Busshållplatsen i östlig riktning flyttas till Flatenvägen och läggs samman med busshållplatsen i västlig riktning. Totalt skapas fem nya passager till den nya cykelbanan.

Den helt nya cykelbanan beräknas kosta staden cirka 5,8 miljoner kronor och är högt prioriterad. Den ska rymmas inom budgeten och genom eventuell medfinansiering av Trafikverket.

I tjänsteutlåtandet står att läsa att antalet cyklister över innerstadssnittet ökat med 76 procent på tio år och ambitionen är att antalet ska fortsätta öka.

Cykelbanan beräknas kosta 5,8 miljoner kronor.