Cykelbana för 8,5 miljoner

En ny gång- och cykelbana ska byggas i anslutning till Akallalänken. Det väntas trafiknämnden besluta om vid sitt nästa möte den 15 oktober.

Cykelbanan ska dras intill den planerade bilvägen, längs sträckan mellan Hästa och Hjulsta, som i dagsläget saknar asfalterad cykelbana.

Denna sträcka pekas ut som pendlingsstråk i trafik- och renhållningsnämndens cykelplan från 2014.

Byggandet av cykelbanan kommer att kosta 7,1 miljoner kronor. Till detta kommer planerade kompensationsåtgärder på 1,4 miljoner eftersom cykelbanan ska dras genom ett känsligt område i Igelbäckens naturreservat.