ANNONS

Nu ska cykelbanan förbi Fotografiska breddas

Snart blir det bättre för cyklisterna vid Fotografiska.
Snart blir det bättre för cyklisterna vid Fotografiska.
Stadsgårdsledens gång- och cykelbana ska bli säkrare och mer framkomlig.
Nu breddas sträckan mellan Fotografiska och färjeterminalen.
ANNONS

Stadsgårdsleden är ett viktigt cykelpendlingsstråk i Stockholm. Men staden anser inte att banan håller måttet.

Gång- och cykelsträckan mellan Fotografiska museets östra hörn och fram till Tegelviksslingan, cirka 500 meter, ska nu breddas. Vägbanan flyttas närmare bergväggen och refugen mellan cykelbanan och körbanan smalnas av.

”Det här gör att gång- och cykelbanan kan ökas från dagens cirka 4 meter till 5,7 meter”, skriver trafikkontoret.

Sträckan som ligger närmast färjeterminalen blir ännu bredare, hela 7 meter.

Bygget inleds nu och ska vara klart till hösten 2019.

ANNONS