Cykelbanan snart klar efter byggtvist och strul

I månadsskiftet maj-juni ska cykelbanan äntligen vara färdig.
I månadsskiftet maj-juni ska cykelbanan äntligen vara färdig.
Det handlar om en cykel­väg på 1,5 kilometer i Solberga.

Anläggandet började för tre år sedan – och är fortfarande inte klart.

Nu måste trafik­kontoret punga ut med sju ­miljoner kronor – efter att ha förlorat en domstols­process mot en av byggfirmorna.

Förslaget om att bygga en cykelbana längs Folkparksvägen kom 2005. Syftet var att öka säkerheten och framkomligheten längs den 1,5 kilometer långa sträckan.

Det skulle dock dröja till 2012 innan spaden kunde sättas i jorden.

Och nu – tre år senare – är cykel­banan fortfarande inte klar.

– Men arbetet pågår för fullt. Och i månadsskiftet maj–juni ska den vara färdig, säger Anders ­Porelius vid trafikkontorets kommunikationsavdelning.

Cykelbanan på Folkparksvägen kan kallas kommunens sorgebarn.

– Ja, den har varit otursförföljd. I slutändan är det de som bor i området som drabbats eftersom de inte kunnat använda den.

Om det är otur eller inte råder det nog olika åsikter om. Klart är dock att projektet har omgärdats av problem.

Redan i september 2012 hävde nämligen trafikkontoret kontrakt­et med den byggfirma som vunnit upphandlingen kort tidigare.

Trafikkontoret menade att det var brister i utförandet och ­krävde att alla schakter skulle fyllas igen. Därefter gjordes en ny upphandling som ett annat bygg­bolag vann. Detta bolag valde dock ­senare att avbryta kontraktet och staden fick återigen starta en upphandlingsprocess.

Allt strul har lett till att bygget periodvis stått helt stilla. Och ­nyligen kom ytterligare en kalldusch för staden efter en tvistemåls­process i Stockholms tingsrätt.

Tingsrätten beslutade då att trafik­kontoret ska betala drygt sex miljoner i ersättning för utfört arbete och en miljon i rättegångskostnader till det byggbolag som först var inkopplat. Tingsrätten går på samma linje som byggfirman – som yrkat på att trafikkontoret inte hade rätt att häva kontraktet. De påtalade bristerna hade gått att rätta till i efterhand, menar de.

Trafikkontoret, som i sin tur krävt fem miljoner kronor av byggbolaget för extrakostnader, håller inte med men har inte bestämt sig för om man ska överklaga.

– Vi går igenom domen med vår advokat, säger Anders Porelius.

Fakta

Oklart hur dyr cykelbanan blir

Enkelriktade cykelbanor anläggs längs hela Folkparksvägen förutom vid kvarteret Sjöstöveln där det redan finns en dubbelriktad cykelbana.

Sträckan på 1,5 kilometer går mellan Götalandsvägen i söder och Kontrollvägen i norr.

Budgeten är 18 miljoner. Vad slutnotan landar på är oklart.