Cykelbanorna ska breddas – 20 miljoner kronor satsas

Majoriteten i Stockholms kommun satsar pengar på cykelpendlingen, bland annat i Annedal.
Majoriteten i Stockholms kommun satsar pengar på cykelpendlingen, bland annat i Annedal.
Trafiknämnden väntas besluta om en stor upprustning av cykelbanorna i Stockholm på sitt möte den 4 februari. Ett av cykelstråken som får pengar är Bällstavägen förbi Annedal.

Nu vill den rödgröna majoriteten i Stockholms kommun satsa på upprustade cykelvägar i Stockholm och sträckan i Annedal är ett av de prioriterade stråken.

Enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) avsätter kommunen en miljard kronor för cykelinfrastruktur under innevarande mandatperiod.

Bällstavägen förbi Annedal pekas ut som ett viktigt pendlingsstråk för cykel. Men idag är sträckan för smal.

Projektet innebär att de enkelriktade cykelbanorna ska få en ökad bredd med en halv meter väster om korsningen med Dartanjangs gata och strax öster om Tappvägen.

Det blir också en så kallad cykelbox vid trafiksignalen för vänstersväng. Cykeltrafiken kommer att gå på cykelbana en större del av sträckan jämfört med idag.

Satsningen på cirka 650 meter av Bällstavägen förbi Annedal kommer att kostar trafikkontoret cirka 20 miljoner kronor.

Sedan kommer även exploateringskontoret att avsätta medel.

Under byggtiden kommer det att bli vissa trafik- och bullerstörningar för de boende, framför allt då vägen grävs upp.

– Det ska vara enkelt och säkert att cykla i Stockholm och antalet cyklister ska öka, säger Daniel Helldén i ett pressmeddelande.