Gång- och cykelbron vid Heron City invigs

biträdande projektledare för Förbifarten, visar vägen upp till den nya gång- och cykelbron vid Heron city.
Per Lunde, vid gång- och cykelbron vid Heron city, när bron var ny i höstas.
På lördag invigs den nya gång- och cykelbron vid Heron city i Kungens kurva.
Besökarna får veta mer om både Förbifart Stockholm och omvandlingen av Kungens kurva.

Gång- och cykelbron vid Heron city har varit öppen sedan hösten 2016. Men först nu, när det våras, får den sin officiella invigning. På lördag klockan 11 lämnar Per Lunde, biträdande projektledare vid Trafikverket, över bron till Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge. Platsen är brofästet, på Heron City-sidan, skriver Trafikverket på sin webbsida.

Även Huddinge kommuns områdesstrateg är där, för att berätta om de förändringar som ska omvandla Kungens kurva från ett handelscentrum till en levande stadsdel med handel, bostäder, kontor och skolor.

Trafikverkets företrädare passar å sin sida på att berätta mer om Förbifart Stockholm. Bron är den första färdiga etappen av jätteprojektet. Den byggdes för att göra det lättare att ta sig mellan Kungens Kurva och Skärholmen, samtidigt som stora byggarbeten pågår.