Het cykelfråga kan få svar i höst

Cyklister vid Danvikstull på väg mot Nacka och Värmdö.
Cykelpendlarna blir allt fler. Här vid Danvikstull på väg ut mot Nacka.
Löftet är att Värmdövägen i framtiden ska anpassas mer för fotgängare och cyklister. Men hur kommer det att se ut?
– Under hösten kommer en beskrivning av vad man konkret ska göra, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).

”Hur ska ni förbättra för cykelpendlarna?”

Så löd en av läsarnas hetaste frågor inför valet i Nacka 2018.

Att döma av hur många som läst och kommenterat Mitt i Nackas senaste artiklar om olycksrisker längs Värmdövägen, har intresset knappast avtagit.

Och att det är just Värmdövägen som står i centrum är Nackas styrande politiker väl medvetna om.

– Vi tog ett start-pm för Värmdövägens utveckling i augusti 2018. Där finns mer underlag om vad vi vill uppnå, säger Mats Gerdau till Mitt i.

I pm:et står bland annat att Värmdövägen ska smalnas av och bli mer stadsgata än genomfartsled. Samtidigt ska den anpassas mer efter fotgängares och cyklisters behov än idag. Men hur ska det gå till konkret?

– Vi kommer att få en beskrivning av vad man konkret ska göra, någon gång under hösten, berättar Mats Gerdau (M).

Vad har ni mer gjort för cyklisterna under året?

– Vi ställer krav på cykelparkeringsplataser i alla våra detaljplaner. Vi bygger ut och bygger om många cykelbanor, bland annat i Orminge. Vi kommer också fortsätta med sopsaltning på vintern vilket Nackaborna var väldigt nöjda med.

Oppositionen: ”Behövs bättre cykelvägar till skolorna”

Oppositionsrådet Khashyar Farmanbar (S) är i huvudsak nöjd med hur kommunen arbetar med cykelfrågor. En svaghet ser han dock:

– För vuxna som ska in till stan funkar det bra men för våra barn är det svårt att ta sig med cykel till skolorna i de centrala delarna av Nacka. Det behövs bättre cykelvägar till skolorna, säger han.

Fakta

Så svarade majoriteten inför valet 2018: ”Hur ska ni förbättra för cykelpendlare?”

Mats Gerdau (M): 

– Arbetet fortsätter med nya cykelbanor, cykelparkeringar och hög nivå på skötsel och underhåll av cykelbanorna, t ex genom sopsaltning på vintern.

Gunilla Grudevall (L): 

– Fler säkra cykelvägar. Cykelparkeringar med väderskydd vid omstigning till kollektivtrafik. Fler pendelbåtar för även cyklar.

Hans Peters (C):

– Fortsatt utbyggnad. Fler cykelbanor framkomliga året runt. Snö och is ska bort snabbt och inget grus hällas ut.

Anders Tiger (KD):

– Markera cykelstråk i bilarnas körfält från Forum till Sickla för snabba cykelpendlare. Mer plats att ta med cykel på Sjövägenbåtarna.

Källa: Mitt i Nacka september 2018