Cykelgaraget öppnat – men alla är inte nöjda

Cykelgaraget innan det öppnades förra måndagen – och garaget i fredags
Cykelgaraget innan det öppnades förra måndagen – och garaget i fredags
Det nya cykelgaraget på Fullersta torg har öppnat.
Carola Schönbeck, cyklist, hade önskat att kommunen istället hade lagt pengarna på fler vanliga cykelparkeringar.

Förra måndagen öppnades det nya cykelgaraget på Fullersta torg i Huddinge centrum. Cykelgaraget är det första i sitt slag i kommunen och kommunen kan komma att bygga fler cykelgarage om projektet blir lyckat.

Cykelgaraget har plats för 42 cyklar och har kostat 700 000 kronor att bygga.

För 100 kronor i månaden kan cyklister parkera cykeln i det låsta garaget. Det finns även plats för lådcyklar, laddning för elcyklar, och för att utföra viss service på cykeln.

Skulle ha öppnats i vintras

Egentligen skulle cykelgaraget ha öppnats redan i vintras men stormen Alfrida i januari och ett byte av kommunens servrar har försenat öppnandet.

Leif Nilsson, projektledare, låter nöjd när han kommenterar öppnandet:

– Det är ett jättebra initiativ. Byggnaden är helglasad och det ser inte ut som en stor koloss. Och det ligger väldigt bra till, nära pendeltågsstationen.

En av de som parkerar sin cykel på stationsområdet är Carola Schönbeck. Hon reagerar på kostnaden för att bygga cykelgaraget.

Carola Schönbeck

– Jag kan generellt tycka att det är bra med ett garage, absolut, men det har kostat alldeles för mycket för så få cyklar. Jag cyklar varje dag med en skruttcykel till tåget, jag hade uppskattat lite vanligare cykelparkering där man kan låsa fast cykeln. På morgnarna vid sjutiden finns platser men kommer man vid nio- eller halvtio-tiden finns inget ställe att parkera cykeln.

Hon kan själv inte tänka sig att betala för att parkera cykeln i cykelgaraget.

– Garaget i sig fint, men jag skulle aldrig betala, vi är tre i familjen och det skulle kosta 300 kronor i månaden och över 3 000 kronor på ett år.

Få som hyrt plats

Carola Schönbeck reagerar också på att antalet cyklister som hade valt att parkera cykeln i det nya cykelgaraget bara vara ett fåtal, såväl förra veckan som denna vecka.

– Jag tänkte att här kommer det att bli rusning efter platser och att det skulle stå fullt med cyklar.

När Mitt i intervjuade Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden, för ett år sedan, sade han att det finns cirka 470 cykelparkeringsplatser vid Huddinge station. Samtidigt visade en mätning från 2016 att det fanns nära 800 parkerade cyklar vid stationsområdet.

Örebro förebild

Huddinge kommun har haft Örebro kommun som förebild när cykelgaraget har byggts. Örebro kommun har byggt ett liknande cykelgarage vid busstationen vid Örebro centralstation, ett område som liknar området vid Huddinge station.

– I det cykelgaraget är det fullt, säger Sarah Brunzell, trafikplanerare i Huddinge kommun.

Som svar på synpunkten att Huddinge borde anlägga fler cykelplatser utomhus säger Sarah Brunzell att cykelparkeringshuset på Fullersta torg är ett projekt för sig och att det parallellt pågår ett arbete med att anlägga fler cykelparkeringar kring stationsområdet:

– Målet är att öka antalet platser och att förbättra kvalitén på befintliga platser.

Vi har som mål att det ska vara fullbelagt men vi har ingen tidsfrist

Sarah Brunzell, trafikplanerare

Vad har kommunen för mål med cykelparkeringshuset?

– Vi har som mål att det ska vara fullbelagt men vi har ingen tidsfrist. Det är ett pilotprojket, vi får se hur intresset ser ut, säger Brunzell.

Cyklister som hyr plats i garaget har möjlighet att säga upp sin plats med en månads varsel. Kommunen avvaktar nu och ser hur många cyklister som väljer att hyra plats långsiktigt eller att säga upp sin plats.

När ska ni utvärdera det nya cykelgaraget?

– Ett år efter öppning, men vi gör löpande utvärdering, säger Sarah Brunzell.

Fram till i onsdags hade 20 personer bokat plats i det nya cykelgaraget.

Fakta

Avgiften ska betala driften av cykelgaraget

Månadsavgiften på 100 kronor för att hyra en plats i cykelgaraget kommer att gå till systemdriften av garaget: registrering, bokning av plats, och in- och utpassering i garaget.

Tidigare fanns en utomhusparkering för cyklar på platsen där cykelgaraget byggts, med ett tak över. Taket var relativt nybyggt när det revs för att lämna plats åt cykelgaraget. Taket och cykelställen finns i förvar, enligt kommunen, och kan komma att användas på annan plats vid behov.

Cykelparkeringen under tak togs bort eftersom kommunen ansåg att platsen på Fullersta torg var den bästa för cykelgaraget, med hänsyn till närhet till tåg- och busstation, möjligheten att röja snö, och också för garagets synlighet.

Källa: Sarah Brunzell, trafikplanerare Huddinge kommun