Solnas cykelnät rustas för 10 miljoner

Flera cykelbanor har förbättringar att vänta.
Flera cykelbanor har förbättringar att vänta.
Först ut är Hagalund, men det ska också bli smidigare att cykla mellan Solna och Sundbyberg.

Under juni månad inelds en större upprustning av Solnas cykelnät. Först ut är regionala Märstastråket via Hagalund på sträckan Viktoriagatan-Solnavägen. Cykelbanan kommer att breddas och en trottoar anläggas. Här ska bilar få köra, men på cyklisternas villkor.

I sommar startar också upprustningen av huvudcykelstråket vid Tritonvägen på sträckan Albyvägen-Landsvägen.  En helt ny cykelbana skapas mellan Solna och Sundbyberg, dessutom anläggs ett nytt övergångsställe.

Budget på 10 miljoner

– Det är två viktiga åtgärder som nu påbörjas. Vi breddar och förbättrar standarden på del av Märstastråket och knyter ihop cykelnätet med Sundbyberg längs Tritonvägen. Det kommer att förbättra både framkomlighet och säkerhet för Solnas cyklister, säger Magnus Persson (C), ordförande i tekniska nämnden på Solna stads hemsida.

Solnas budget för att förbättra standarden i kommunens cykelnät är för i år 10 miljoner kronor.