Nya gång- och cykelnätet knyter ihop Värmdö

Aniene Cading med barnen Agnes och Ella cyklar gärna på nya cykelbanan.
Aniene Cading med barnen Agnes och Ella cyklar gärna på nya cykelbanan.
Bilar och bussar trängs på väg 646 mellan Fågelvik och Återvall på Ingarö. Många kör fort och att cykla längs vägen har länge varit förenat med fara. Tills nu.

Sedan drygt ett år har sträckan en ny gång- och cykelbana med slät och fin asfalt, belysning och räcke.

Jättebra, tycker Aniene Cading, som bor i området.
– Ju fler cykelbanor desto bättre. Just den här cykelbanan är en väldigt bra satsning av kommunen, säger hon.

Oklart hur många som använder banan

Sträckan byggdes samtidigt som Värmdö kommun lade ner nya huvudledningar för kommunalt VA i jorden. Patrik Stenberg, trafikplanerare, säger att bygget varit lyckat.
– Alla gång- och cykelbanor vi bygger är till nytta för kommunens invånare samt besökare, säger han.
Hur många beräknas använda cykelbanan mellan Fågelvik och Återvall?
 Kommunen har inte gjort några mätningar av nyttjandegrad så jag har ingen uppfattning om det, säger Patrik Stenberg. 

Cykelbanan mellan Fågelvik och Återvall byggdes samtidigt som kommunen la ner nya ledningar.

Cykelbanan mellan Fågelvik och Återvall byggdes samtidigt som kommunen la ner nya ledningar.

Planen: Att få fler att cykla

Enligt Värmdö kommuns gång- och cykelplan, som sträcker sig från år 2013 till 2030, är det övergripande målet att få fler att cykla. Det ska uppnås genom ett sammanhängande gång- och cykelnätet som knyter samman kommunens centrumområden.

”Om det skulle gå att ta sig ut till Björkvik, där det dessutom är svårt att hitta parkeringsplats, så blir det genast jätteintressant att ta cykeln”

Om Aniene Cading fick välja så skulle det gå att cykla ända ut till havet.
– Om det skulle gå att ta sig ut till Björkvik, där det dessutom är svårt att hitta parkeringsplats, så blir det genast jätteintressant att ta cykeln, säger hon.