Cykelolyckan gav livslånga skador

De senaste tre åren har mer än 240 cyklister i Botkyrka skadat sig i trafiken. Vanligast är singelolyckor.

För Grödingebon Jonas Cederling präglas livet än i dag av olyckan då ett par skosnören satte stopp för framhjulet.

Den senaste tiden har flera cykel-olyckor inträffat i Botkyrka.

Ett par av dem har skett vid övergångsställen i kollision med bil, men vanligast är när en ensam cyklist skadar sig.

Det visar siffror över de senaste årens olyckor som Lokaltidningen Mitt i sammanställt. Så sent som förra veckan cyklade en person omkull invid Hågelbyleden och blev liggande okontaktbar på backen.

Grödingebon Jonas Cederling lever med livslånga funktionshinder tio år efter att ett par skosnören satte tvärstopp för hjulet.

– Jag var på väg till gymmet och kastade upp skorna på styret. Jag hade bråttom och hjälmen lämnade jag kvar på hyllan, säger han.

Jonas slog huvudet i backen. När han vaknade upp ur koman efter sju dygn var armen förlamad, minnet borta och hörseln kraftigt nedsatt. Rörelsen i armen har han till stora delar fått tillbaka, men han har fortfarande problem med minnet, orken och att sortera intryck.

Enligt en sammanställning som Cykelfrämjandet gjort ligger Botkyrka lågt när det gäller kollisionsolyckor med cykel inblandad, men högt när det gäller singelolyckor.

Enligt en rapport från Trafikverket verkar många olyckor i Sverige bero på vägens skick.

– Det finns ett eftersatt underhåll på gator och vägar i Botkyrka, det kan vara en orsak. Sedan har folk börjat cykla mer på vintern. Och ingen kommun kan ge helt halkfria gång- och cykelvägar, säger Ulrika Persson på Botkyrka kommuns gata-parkenhet.

Betyder det att vi framöver kan räkna med olyckor som beror på dåligt vägunderlag?

– Samtidigt visar rapporten från Trafikverket att statistiken är bristfällig. Det går ofta inte att säga vad som är orsaken och vad man ska jobba med, säger Ulrika Persson.

Men två nya cykelvägar är på gång och de närmaste åren genomför kommunen en del satsningar som ska öka säkerheten.

– 2015 vill vi styra pengar till ny asfalt på cykelvägar. Hågelbyleden och Tumbavägen är till exempel i behov av det.

På samma sträcka mellan Tumba och Alby vill kommunen satsa på fler sätt nästa år.

Genom att exempelvis höja upp och markera cykelvägens bana med röd asfalt i korsningar ska bilister som svänger av från en huvudled lättare upptäcka korsande cykelväg.

– Olyckor som ger värst skador är ofta de där man som cyklist blir påkörd i korsning, säger trafikplanerare Anton Anander.

Lever med funktionshinder. Vi människor måste bli klokare. Vi måste inse vad som är viktigt i livet, uppmanar Jonas alla trafikanter.

Fakta

19 svåra olyckor på tre år