ANNONS

Skärholmens cyklister om olyckor på lösgrus

Cyklist Sätra Tomas Mårtensson 2019.
Sätrabon Tomas Mårensson cyklar till jobbet på Kungsholmen.
Grus och sand ligger ännu kvar på många platser i söderort efter vinterns halkbekämpning. Nu i mars löper cyklister stor risk att halka och skada sig på det lösa gruset.
– Det är alltid en skön känsla när de börjar sopa, säger Sätrabon Tomas Mårtensson.
ANNONS

En tredjedel av olyckorna där cyklister skadats i Stockholms län i mars är orsakade av löst grus. Det visar statistik från de senaste tre åren från akutsjukvården.

Sätrabon Tomas Mårtensson susar fram längs cykelstråket i Sätra. Han cyklar året runt till sitt jobb på Kungsholmen. Men han besväras varken av grus eller snö.

– Stockholms stad gör ett väldigt bra jobb in mot stan, de röjer undan snö. Och jag tycker inte att det är några problem med grus. Här har de redan sopat en gång. Och gruset behövs ju för att man inte ska halka. Men som cyklist skulle jag föredra salt, säger han.

Siffrorna kommer från skadedatabasen STRADA, som sammanställs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), och omfattar hela Stockholms län.

Så många cykelolyckor i Stockholms län orsakas av grus

Källa: Strada

ANNONS