Cykelparkering blir fall för domstol

Gärdet En tvist om en cykelparkering vid tv-huset har gått till domstol. En granne har tidigare framfört klagomål mot att parkeringen på Oxenstiernsgatan har anlagts utan politiskt stöd och att den förstör ett skidspår från Karlavägen ut mot Gärdet.

Stadsbyggnadskontoret tog 2011 ett eget beslut om att tillåta parkeringen utan att politiker i nämnden godkände saken. Grannen överklagade beslutet till länsstyrelsen som i sin tur avvisade mannens önskemål om att parkeringen skulle tas bort.

Mannen har nu överklagat länsstyrelsens beslut och nu tas alltså frågan upp i Mark- och miljödomstolen.