Cykelpendlare får ny väg in till stan

Nu ska Kymlinge­stråket rustas upp, vilket innebär att det blir lättare och säkrare att cykel­pendla till stan.

Kymlingestråket ska få ett lyft under 2013 och det ska bli lättare att cykla till innerstan.

Vägen ska binda samman norra Järvastråket och Kista med cykelvägarna i Rinkeby och Rissne och vidare in mot Stockholms innerstad.

I dag finns det gång- och cykel­vägar över Järvafältet son binder samman norra och södra Järva, men de är grusvägar som inte är separerade för fotgängare och cyklister.

Den nya vägen kommer att vara belagd med asfalt och fullt upplyst. Det ska även placeras på ett sätt som minimerar intrång i kulturreservatet.

Enligt Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad, blir Kymlingestråket en viktig del i nätet av cykelvägar.

– Det här är ett viktigt beslut för att kunna hålla ett fortsatt högt tempo i cykelinvesteringarna i Stockholms stad de kommande åren. Flera svaga eller saknade kopplingar i Stockholms cykel­infrastruktur kommer att åtgärdas genom dessa förslag, säger Ulla Hamilton.

Totalt satsas nästan 30 miljoner kronor på cyklister inom projektet Hållbara Järva och Kymlingestråket är en av de prioriterade pendlingslederna.

– Det blir allt mer populärt att cykla och då är viktigt att det finns en bra infrastruktur som möter det, säger Ulla Hamilton.

Bygget drar igång under vår­en och förhoppningarna är att vägen ska vara klar inom ett år.

Det blir allt mer populärt att cykla och då är viktigt att det finns en bra infrastruktur.