Cykelpendling till jobbet blir säkrare

Cykelvänligt mellan Gustavsberg och Slussen, Saltsjöbaden och city. Det är målet när landstinget och Trafikverket vill satsa 115 miljoner på bättre cykelbanor.

Om kommunen ställer upp.

I dagarna ska både Värmdö och Nacka kommunfullmäktige tycka till om utformningen av de nya cykelstråken mellan Stockholms stad och kommunerna. Samverkansplanen ”Satsa II” är ett samarbete mellan Trafikverket, landstinget, EU, länsstyrelsen och kommunförbundet Stockholms län där 72 olika cykelstråk diskuteras, totalt 825 kilometer cykelväg.

Ebba Larsson, projektledare för satsningen, säger att visionen för planen är att stråken ska vara klara år 2030.

– Jag kan inte säga när det här ska byggas, det beror på vad kommunen har för planer, eftersom det i det här fallet i stort sett handlar om kommunala vägar.

Utredningen har ingen juridisk roll utan ger endast en överblick av det behov som finns av fungerande cykelbanor, något som är stort i och med att cyklandet ökat med 80 procent i Storstockholm de senaste åren – och då cyklar bara en av 20 till jobbet.

Enligt utredningen är Värmdö­stråket, som stäcker sig mellan Slussen och Gustavsberg, i behov av upprustning, liksom stråken söder­ut mot Älta och Saltsjöbaden.

Till exempel har cykelbanan längs Värmdövägen 129 passager, vilket gör att olycksrisken är hög – var 220:e meter riskerar en cyklist att bli påkörd av en bil.

Kostnaden för att rusta upp hela Värmdöstråket är cirka 52 miljoner kronor, en kostnad som Nacka tillsammans med Värmdö kommun får stå för. Totalt landar prislappen för upprustningarna i Nacka på 114,7 miljoner kronor, men då har man inte räknat med kostnad för markinlösen eller risktillägg.

– Kommunerna kan söka bidrag från oss, de kan få upp till 50 procent av kostnaden, säger Ebba Larsson på Trafikverket.

På Nacka kommun är tjänstemännen positiva. De bereder nu remissvaret, som ska vara inne den 14 juni, åt politikerna.

– Vill man öka cyklingen måste man ta till fysiska åtgärder. En sak som vi trycker på är till exempel att vi måste få statlig medfinansiering för att bygga ut cykelnätet, även om vi inte kan få för hela beloppet, säger Kristofer Rogers som arbetar som trafikplanerare.

Nacka kommuns svar kommer att tas upp av kommunstyrelsen tidigast den 17 juni. När remissvaren har kommit in ska planen omarbetas och få ett slutgiltigt utseende under hösten.

Längs många cykelbanor finns det trafikfarliga passager. Om en upprustning av cykelstråken blir av blir det smidigare att cykelpendla.

Vill man öka cyklingen måste man ta till fysiska åtgärder.Kristofer Rogers

Fakta

Helt nytt stråk till Neglinge

Mellan Värmdövägen och Neglinge behövs en helt ny cykelbana. Den mellan Neglinge och Saltsjöbaden behöver fixas till. Kostnad: 38,7 miljoner kronor.

Även 10-kilometerstråket mellan Hammarby sjöstad och Älta har setts över. Här funderar man även på att anlägga en avstickare till Tyresö. Kostnad: 24 miljoner kronor.

Sträckan mellan Slussen och Gustavsberg på 22 kilometer behöver också rustas upp. Kostnad: 52 miljoner kronor.

Källa: nacka kommun