Nära var tredje Huddingebo kan cykla till jobbet på en kvart

Var tredje Huddingebo skulle kunna cykla till jobbet på en kvart.
Nära var tredje Huddingebo skulle kunna cykla till jobbet på en kvart.
Cyklister.
Nära var tredje Huddingebo skulle kunna cykla till jobbet på en kvart.
Nära var tredje Huddingebo skulle kunna cykla till jobbet på en kvart, och hälften på en halvtimme.
Men bara fem procent gör det och nu hoppas regionen att den siffran ska mångdubblas.

I Huddinge ligger andelen arbetsresor med cykel på fem procent – men siffran skulle kunna vara betydligt högre.

Ungefär varannan Huddingebo skulle kunna cykla till jobbet på max en halvtimme – och en nära tredjedel på bara en kvart.

Det visar Region Stockholms rapport ”Potential för arbetspendling med cykel i Stockholms län”.

Det gula fältet nås på 15 minuter med cykel från Huddinge centrum, och det orange på 30.

Det gula fältet nås på 15 minuter med cykel från Huddinge centrum, och det orange på 30.

Vill fyrdubbla cyklingen i länet

I hela länet görs omkring 5 procent av alla resor med cykel i dagsläget. Men senast till år 2030 vill Region Stockholm fyrdubbla den siffran.

Och potentialen finns, visar en ny studie. 70 procent av invånarna i länet kan cykla till jobbet på 30 minuter eller mindre.

– Det finns en stor potential att öka cyklingen i länet om vi bygger för det, och det är intressant att potentialen är så utspridd, säger Ulf Eriksson, regional cykelsamordnare på Region Stockholm.


Överraskande resultat i Södertälje

För samtidigt som rapporten innehåller väntade resultat, som att andelen cykelpendlare är störst i Solna, Stockholm och Lidingö, finns det saker som överraskar. Till exempel att andelen cykelpendlare med mindre än 15 minuters restid är störst i Södertälje (63 procent).

Nu hoppas Ulf Eriksson att Trafikverket och kommunerna tar vara på resultaten från studien.

– Den här rapporten är ett värdefullt planeringsunderlag och det är viktigt att de nya kunskaperna används av oss på Region Stockholm och av övriga som bygger och planerar trafiken i länet, säger han.