Cykelplan, skola och seniorbostäder – här är de senaste besluten

Huddinge kommun har efter beslut i fullmäktige en ny cykelplan där ett utbyggt bättre cykelvägnät ska förenkla vardagsresandet med cykel, men också leda till bättre vägunderhåll och säkrare parkeringsmöjligheter.
Huddinge kommun har efter beslut i fullmäktige en ny cykelplan där ett utbyggt bättre cykelvägnät ska förenkla vardagsresandet med cykel, men också leda till bättre vägunderhåll och säkrare parkeringsmöjligheter.
Cykelplan för en halv miljard, uppdrag att bygga nya Utsäljeskolan och 100 nya lägenheter på Stuvstas infartsparkering.

Här är några av besluten från kommunfullmäktige som hölls under måndagskvällen.

Ny cykelplan för en halv miljard klubbades:

Huddinge kommun har efter beslut i fullmäktige en ny cykelplan där ett utbyggt bättre cykelvägnät ska förenkla vardagsresandet med cykel, men också leda till bättre vägunderhåll och säkrare parkeringsmöjligheter.

Cyklandet väntas fram till 2035 öka med 11 procent, till att utgöra 15 procent av alla resor i kommunen. Kostnaden för det utökade cykelnätet förväntas landa på 524 miljoner kronor, uppdelat på 20 år.

– Det kan låta som mycket pengar, men det är lika mycket som en halv kilometer vägtunnel kostar. Det är mycket cykelväg man får för de pengarna, säger Malin Danielsson (L) under fullmäktigemötet.

Samtliga partier yrkade bifall till den nya cykelplanen med undantag för Sverigedemokraterna.

LÄS MER: Halv miljard ska få fler att cykla

100 bostäder på infartsparkering i Stuvsta:

Den stora parkeringen vid Stuvsta stations västra sida ska ge plats för 100 bostadsrätter, varav hälften av lägenheterna ska bli trygghets- och seniorbostäder.

På fullmäktige på måndagskvällen beslutades att detaljplanen ska antas.

Under byggtiden kommer det att finnas begränsat antal parkeringsplatser vid stationen, och den som har möjlighet uppmanas att ställa bilen hemma och i stället välja cykeln.

När byggnaden står klar ska finns det lika många infartsparkeringer under huset som det finns på parkeringsplatsen i dag.

LÄS MER: Parkeringsplatser föreslås bli seniorboende

Ny grafisk profil för kommunen:

Huddinge kommuns logotyp och grafiska profil, är enligt kommunens utredning omodern och behöver anpassas till digitala medier.

Senast loggan från 1947 uppdaterades var för åtta år sedan, och nu är det dags igen efter att fullmäktige nu har beslutat att den ska uppdateras.

Men kommunstyrelsen ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) fick en fråga från SD hur stora kostnader en ny profil innebär.

– Jag kan inte ge en summa, men på sikt kommer det här att ge lägre kostnader, eftersom det blir en enhetlig logga och olika delar av kommunen slipper att ta fram egna profil, vilket är så det har varit, säger han.

LÄS MER: Huddinges logga ska fräschas till

Nya avtal om Utsäljeskolan och Långsjöskolan:

Det beslutades att ett intentionsavtal ska upprättas mellan Huge och Huddinge kommunen som gäller marköverlåtelse och genomförande att bygga en ny skola där Utsäljeskolan står i dag.

LÄS MER: Utsäljeskolan ska rivas

Kommunfullmäktige beslutade också att ingå ett markanvisningsavtal mellan Huddinge kommun och Huge om att bygga Långsjöskolan i Segeltorp.

Snart ska en detaljplan för Långsjöskolan ut på samråd.

LÄS MER:

Fullsatt vid möte om Långsjöskolan

Skola i Segeltorp möts av protester