ANNONS

Cykelplan tappades bort

Bernt Karlsson, Fågelsången, cyklar för det mesta året runt och önskar bättre cykelvägar i centrala Sollentuna, till exempel mellan centrum och Stinsen.
Bernt Karlsson, Fågelsången, cyklar för det mesta året runt och önskar bättre cykelvägar i centrala Sollentuna, till exempel mellan centrum och Stinsen.
2012 tog Sollentuna kommun fram en ambitiös plan för att förbättra cykelvägnätet – och glömde sedan bort den.

Nu har kommunen hittat och klubbat den, trots att en annan ännu nyare cykelplan snart kommer att bli klar.
ANNONS

I november 2011 bestämde kommunfullmäktige i Sollentuna att man skulle inventera kommunens cykelvägnät och ta fram en plan för underhåll och utbyggnad.

Trafik- och fastighetsnämnden tog sitt uppdrag på största allvar och tog fram en ambitiös cykelplan, komplett med en prioriteringslista och kostnadskalkyler. Planen skickades ut på samråd i april 2012, och i september skickade nämnden en delegation till Danmark för att göra studiebesök i Köpenhamn och Odense.

Men någon gång därefter glömdes den bort, och togs inte upp på den politiska dagordningen förrän hösten 2013.

– Den hade blivit liggande i nästan ett år på kommunledningskontoret. Det skedde ingen överlämning mellan två tjänstemän, säger Douglas Lithborn (M).

När den togs upp på kommunfullmäktige i början av 2014 hade den dock hunnit bli inaktuell.

Under tiden i glömska hade tjänstemännen på trafik- och fastighetskontoret hunnit ta fram en ny version av cykelplanen som kommer att presenteras för trafik- och fastighetsnämnden i slutet av mars.

– Den är grundligt omarbetad och aktualiserad och har en tydligare struktur, säger Carl Larsson, trafikingenjör på kommunen.

Hur kommer det sig att kommunfullmäktige ändå tog upp den gamla planen i stället för att bara vänta in den nya?

– Vi hade att välja mellan att glömma den gamla eller behandla den, säger Douglas Lithborn.

ANNONS

Till protokollet antecknade han: ”Detta exempel visar att det finns ett behov att se över de rutiner som finns samt kommunikationer mellan förvaltningar”.

Miljöpartiets gruppledare i Sollentuna, Peter Godlund, säger att hanteringen är uppenbart slarvig, men tar upp ett i hans tycke allvarligare problem.

– Jag upplever att trafik- och fastighetskontoret och dess nämnd hade förvånansvärt höga ambitioner med cykelplanen, men att majoriteten i kommunstyrelsen inte tar den till sig utan låter cykel­frågorna underordna sig kommunens övergripande trafikplan. Till exempel vill de i beslutet inte säga hur mycket pengar som ska satsas, och på vad, trots cykelplanens utförliga prioriteringslista, säger Peter Godlund.

Beskedet från majoritetenkommunfullmäktige var att de väntar till den preliminära budgeten i mars med att ta spika anslagen till underhåll och utbyggnad av cykelvägnätet – utifrån den gamla cykelplanens förslag.

– I samband med den slutgiltiga budgeten i juni kommer vi att stödja oss på den nya planen, säger Douglas Lithborn.

Fakta

Tre planerade gång- och cykelbanor

ANNONS