Cykelräkning ska minska bilåkandet

INVERNESS Förra året placerade Danderyds kommun en skylt i form av en cykelbarometer med digital sifferskärm invid en cykelväg nära infarten till Inverness. På barometern anges antalet cyklande ”i går”, ”i dag” och hittills i år.

Det finns två syften med barometern, enligt kommunens trafikplanerare Mikael Frejd. Dels att kommunen ska få veta hur mycket cyklandet ökar, dels att de som åker bil ska få se att det är ett attraktivt alternativ att ta cykeln till jobb och fritidsaktiviteter. Siffrorna på barometern finns även på kommunens hemsida.

Cykelbarometern kostade kommunen cirka 100 000 kronor i inköp.

Fakta

Foto: Maj-Britt Wahlberg