Cykelstölderna har ökat i Väsby

Cykeltjuvar härjar i Väsby igen.

Mellan juli och september stals 30 procent fler cyklar jämfört med samma period 2012.

Den fina hösten har gjort att många Väsbybor cyklar till jobbet eller ställer cykeln vid stationsområdet i Väsby.

Men då slår också tjuvarna till, visar siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Under det tredje kvartalet i år stals 60 cyklar. Motsvarande siffra för förra året 46. En tydlig ökning och ett trendbrott efter att antalet cykelstölder sjunkit under 2011 och 2010.

Ökningen gör att Cykelfrämjandet Stockholm norrort uppmanar cyklisterna att se över sina lås.

– Viktigt är ju att ha ett bra lås, med en rejäl kedja, som man ­fäster vid cykelstolpen, ­säger Kristina Kjällström, Väsbybo och sekreterare i Cykelfrämjandet.

Kristina Kjällström tycker att det i stationsområdet finns bra cykelstolpar med tak över men att antalet ställ är för få.

– Cykelfrämjandet har tidigare påpekat att det behövs säkra och inte minst väderskyddade cykelställ vid vissa större knutpunkter, inte bara vid stationsområdet eller busshållplatser. Det ser till exempel betydligt sämre ut på Runbysidan. Där saknas det cykelställ med tak, säger Kristina Kjällström.

Ett annat problem vid vissa ställ är att kedjorna som används för att låsa cyklarna är dåligt underhållna.

– Trasiga kedjor bör ju bytas ut, säger hon.

Viktigt är ju att ha ett bra lås, med en rejäl kedja, som man fäster vid cykelstolpen.