Cykelstopp på bro kan kortas

Gamla Lidingöbron måste fortfarande stängas av för gång- och cykeltrafik under en period när Lidingöbanan renoveras. Men perioden kan bli kortare.

Först kom beskedet att SL ska stänga av Lidingöbanan för renovering från och med sommaren 2013 och att Lidingö stad då skulle passa på att göra sina egna sedan länge planerade renoveringsåtgärder på bron. I samband med detta planerades för en flytt av gång- och cykeltrafiken till ett körfält på nya Lidingöbron under ett och ett halvt år.

Sedan kom beskedet att kommunen vill bygga en ny bro i stället för att renovera den gamla. Men fortfarande behöver staden göra mindre åtgärder på bron, som att se över den broklaff som behöver bytas, och måla om. Enligt Pernilla Dufström, chef på tekniska förvaltningen, är det osäkert hur detta påverkar avstängningen av gamla bron. Men den kan bli kortare än ett och ett halvt år.

– Vi ska försöka stänga av den så kort tid som möjligt, men just nu är det inte möjligt att säga hur länge det blir. Helt säkert är i alla fall att vi måste flytta trafiken under den tid då vi jobbar med broklaffen, säger hon.

Det är nämligen väldigt svårt att hitta en lösning för att låta gång- och cykeltrafiken fortsätta gå över bron när klaffen renoveras.

Lidingös brobeslut gör att SL först får renovera spåren på gamla bron, för att senare flytta över hela trafiken till den nybyggda bron, som ska vara klar först 2020. Men tidpunkten för renoveringsstarten ska inte påverkas av kommunens beslut, enligt Sara Söderstam, projektledare för SL:s järnvägsplan för Lidingöbanan. De förändrade planerna kommer att leda till lite merarbete för SL, men bolaget har förståelse för att kommunen tar det här beslutet, säger hon. Och renoveringen måste göras i vilket fall som helst:

– Vi kan inte vänta med att renovera Lidingöbanan tills det blir en ny bro.

Fakta

Gamla bron

Gamla Lidingöbron ska renoveras senast 2014.

Renoveringen ska starta sommaren 2013 och under byggtiden måste gång- och cykeltrafiken flyttas.

Lidingö stad tog nyligen ett beslut att riva gamla Lidingöbron och i stället bygga en ny, klar 2020.