Min lokala hjälte

Cykelstråk mot Lidingö ska bli bättre

Stockholm Stockholms stad ska satsa en miljard kronor på att bygga ett sammanhängande nät av cykelvägar i stan. I detta nät finns även stråket mot Lidingö med. Cykelvägen längs Lidingövägen kommer att breddas och på flera ställen längs pendlingsstråket kommer staden att förbättra korsningarna. Även cykelvägen över Lidingöbron ska breddas.

Från och med i år har även Stockholms stad börjat med ett pilotprojekt där de prioriterar Lidingöstråket när det gäller vinterväghållning.