Cykeltunnel kan dras till sjöstaden

Cyklister kan få trampa under vatten.
Cyklister kan få trampa under vatten.
En ny cykelväg 34 meter under havsytan som binder ihop Södermalm med söderort.

Det vill Socialdemokraterna i Stockholm bygga om de vinner valet.

Det nya cykelstråket som partiet vill anlägga är tänkt att gå mellan Vita bergsparken och Hammarbyhöjden, via Hammarby sjöstad.

För att kunna ta sig mellan Södermalm och Sjöstaden ska cyklisterna ner – under vattnet.

I stället för en bro över Hammarby kanal föreslås en gång- och cykeltunnel från Vita bergsparken på Södermalm till Luma i Hammarby sjöstad, en sträcka på ungefär 500 meter.

Cykeltunneln ska då byggas parallellt med den nya tunnelbanetunneln i linjen som ska gå till Nacka, via Södermalm och Hammarby sjöstad. Tunnlarna är tänkta att ligga 34 meter under havsytan, då de ska sprängas fram under vattnet i Hammarby kanal. Tanken är att hissar ska ta cyklisterna ner och upp.

Blir det säkert att ha en cykelbana så långt ner i marken?

– Ja, precis lika säkert som tunnelbanan som finns i dag och den som planeras, säger Mara Östberg Svanelind (S), vice ordförande i exploateringsnämnden.

När man kommit över till Hammarby sjöstad är cykelstråket tänkt att gå vidare till Hammarbyhöjden.

Mellan stadsdelarna finns i dag den tungt trafikerade Hammarbyvägen. Men det finns långt framskridna planer på att sänka och däcka över Hammarbyvägen, för att på så sätt bygga i hop södra sjöstan med Hammarbyhöjden och samtidigt möjliggöra för runt 500 nya bostäder.

Den nya cykelvägen kan därför till exempel gå från Heliosgatan i sjöstan vidare till Hammarbyhöjden. Cykelstråket beräknas totalt bli runt två kilometer långt.

– De blir ett sätt att binda ihop stadsdelar, underlätta för boende och göra det enkelt att låta bilen stå, säger Mara Östberg Svanelind.

Stråket kan stå färdigt tidigast i samband med den nya tunnelbanan, år 2025.