Rädda Råstasjön varnar för översvämning

SOLNA Nätverket Rädda Råstasjön lämnade i förra veckan in sina synpunkter på Solna stads översiktsplan 2030.

Planen är tänkt att i stora drag visa hur Solna ska exploateras de kommande åren. Nätverket är starkt kritiskt till att grönområden tas i anspråk för ny bebyggelse. Man varnar dessutom för att klimatförändringarna kan få Råstasjön att svämma över och dränka Arenastaden och Råsunda.