Cykelväg dras till centrum

Runo Johansson bor i Saltsjöbaden och är van att cykla mellan hemmet och centrala Nacka.
Runo Johansson bor i Saltsjöbaden och är van att cykla mellan hemmet och centrala Nacka.
De som vill cykla från Fisksätra och Saltsjöbaden in till centrala Nacka tvingas ta den smala och slingriga Saltsjöbadsvägen. Men det kan det bli ändring på.

Nu går det att tycka till om kommunens första cykelplan som täcker hela Nacka.

Det ska bli enklare, snabbare och säkrare att cykla i Nacka. Det är målet med kommunens cykelplan som om den klubbas innebär en investering på grovt uppskattat 277 miljoner.

– Det är första gången det har gjorts en övergripande och heltäckande plan för hela kommunen, säger Emil Hagman, en av projektledarna.

Nacka har över 100 kilometer cykelvägar. Under 70- och 80-talet gjordes den senaste stora utbyggnaden av cykelnätet, som i dag har flera brister.

Stolpar och träd står i vägen. Vägmarkeringar saknas och passager är för smala, till exempel.

För att fler ska välja cykeln till och från skola och arbete är tanken att skapa ett cykelnät som hänger ihop i hela kommunen med cykelbanor längs de gator där bilisterna får köra minst 40-50 kilometer i timmen.

I dag går stora delar av Nacka att nå via cykelbanor som är avskilda från biltrafiken. Men inte alla.

Saltsjöbaden och Fisksätra är två exempel.

Det enda alternativet för cyklisterna är Saltsjöbadsvägen som slingrar sig mellan bergväggen nedanför Saltsjöbanans banvall och Duvnäsviken.

– De två stora bostadsområdena blir utanför. Det är en stor brist.

Kommunen har undersökt flera alternativ, som att stänga av vägen eller dra en cykelbana längs den.

Men Saltsjöbanans sträckning och privata tomter var några av skälen till att valet i stället föll på en cykelbana längs med Saltsjöbadsledens nordöstra sida.

– På motorvägen ryms cykelbanan inom befintlig väg. Det är absolut genomförbart, säger Emil Hagman.

Runo Johansson bor i Saltsjöbaden och är van att cykla på vägen.

– Det är lite trångt så det är väl bra alternativ bredvid motorvägen, säger han.

Det finns fyra sträckor i kommunen som anses vara extra viktiga för pendlarna och föreslås få en högre standard än andra.

Förutom Saltsjöbadsstråket är det Värmdöstråket (Slussen-Gustavsberg), Ältastråket (Sickla-Älta) och Tyresöstråket. Där ska det gå att cykla 30 kilometer i timmen.

– Breddning är en av de viktigaste punkterna. Cyklister ska inte hamna i konflikt med fotgängare och båda ska känna sig trygga, säger Emil Hagman.

Värmdövägen har flest cyklister. Längs Sicklaön finns i dag gång- och cykelbanor på båda sidor av vägen.

– Vi vill flytta allt till den södra sidan för att få en cykeldragning som blir trafiksäkrare och bredare. Där kan man undvika tunnlar, korsningar och få upp hastigheten.

I sommar är tanken är cykelplanen ska klubbas av kommunfullmäktige. Fram till den 28 februari går det att lämna synpunkter på den.

Fakta

Fler nyheter i cykelplanen

Rutin för att forsla bort övergivna cyklar.

Cykelpumpar på strategiska platser.

Fler cykelparkeringar.

Cykelbana längs Saltsjöbadsledens nordöstra sida.

Bredare cykelbana på Ältastråket, Värmdöstråket och Tyresöstråket. Det ska gå att cykla i 30 km/h.

Bättre cykelvägvisningen längs hela cykelnätet.

Källa: Nacka kommun