Cykelväg går bakom busskur

RÄTTELSE Den busskur som står mitt i gång- och cykelbanan längs med Myggdalsvägen ska inte flyttas, vilket Mitt i Tyresö skrev nyligen.

I stället ska cykelvägen ledas om så att den passerar bakom busskuren på ett tydligt sätt, enligt Göran Norlin, miljö- och trafikchef på Tyresö kommun.