Cykelväg ska ge kortare tur

Botkyrka Botkyrka kommun vill bygga en ny cykelväg mellan Rikstens friluftsstad och Lida. I en motion från Benny Ferdinandsson (FP) uppges att sträckan är knappt tre kilometer fågelvägen, men sju kilometer med bil. Det finns en cykelväg genom skogen. Men enligt motionen är det få som använder den, bland annat eftersom man måste ta sig förbi en låst bom och stigen är av ”dålig kvalitet”.

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en gång- och cykelväg mellan Riksten och Lida. Nämnden instämmer med motionären och tror att att den befintliga vägen kan bli mer tillgänglig.