Cyklande söderortsbor belönas

SÖDERORT Rekordmånga stockholmare väljer att cykla till och från arbetet och skolan. Drygt 50 000 cyklar dagligen i innerstaden, vilket är en ökning med nära 80 procent jämfört med för tio år sedan. För att uppmärksamma det kommer Stockholms stad och Naturskyddsföreningen i morgon, onsdag, att tacka stadens cyklister.

På flera ställen, bland annat vid Nya Årstabron och Älvsjö station, kommer gåvor att delas ut mellan klockan sju och nio.