Cyklar kan stoppas på bron

Det är ännu oklart hur renoveringen av bron, som ska ske 2013, påverkar cyklisterna.
Det är ännu oklart hur renoveringen av bron, som ska ske 2013, påverkar cyklisterna.
Lidingö stad vill att fler ska ta cykeln till city. Men renoveringen av gamla Lidingöbron 2013 riskerar att dämpa cykelglädjen, eftersom gång- och cykelbron kan behöva stängas av.

– Vi har ingen lösning ännu, säger Joakim Forsell, gatu- och trafikchef.

Nyligen berättade Lokaltidningen Mitt i Lidingö att Lidingöbanan kommer att stängas helt i ett och ett halvt år när den renoveras. I samband med detta väcks också frågan om vad som kommer att hända med gamla Lidingöbron.

– Vi vet ännu inte om vi måste stänga av bron eller om vi kan hålla delar av den öppen under byggtiden, säger Joakim Forsell.

Bland de arbeten som ska utföras på gamla bron ingår att rälsen ska bytas ut för att passa nya tåg. Dessutom ska en broklaff bytas ut, en åtgärd som Lidingö stad haft krav på sig att göra i flera år.

Om det bara handlade om tågrälsen skulle man kanske kunna välja att hålla gång- och cykelfältet öppet, men eftersom även broklaffen ska lyftas bort och bytas ut kommer en bit av bron helt att försvinna vid fästet i Ropsten.

Kommunen och projektledarna funderar nu på olika lösningar. En är att skicka upp gång- och cykeltrafiken på ett avgränsat fält på nya bron, en annan är att bygga en provisorisk ramp runt broklaffen och fortsätta använda resten av bron som vanligt under byggtiden.

Tidigare har det talats om att man skulle kunna lägga ut en ponton i vattnet vid sidan av bron. Men det är inte aktuellt, enligt Joakim Forsell.

– Det alternativet är borta, på grund av sjötrafiken som måste kunna flyta på som vanligt.

Att bussa över gång- och cykeltrafikanter är också uteslutet eftersom hela cykelmomentet då går förlorat.

De senaste åren har Lidingö stad jobbat hårt för att få fler att välja cykeln som färdmedel. Lånecyklar är på väg och ska användas bland annat för cykling till city. Därför är Joakim Forsell även emot alternativet med ett cykelfält på nya bron.

– Just nu propagerar vi mer än någonsin för att cykla och då är det inte bra om cyklisterna ska upp dit. Det mest realistiska är nog att vi lyckas fortsätta ha cykelbanan öppen på gamla bron.

Fakta

Stängs 2013

Gamla Lidingöbron har en klaff som måste bytas ut och flera andra brister. Dessutom ska spårvägen byggas om och det måste läggas ny räls.

Renoveringen startar enligt planen sommaren 2013 och fortsätter i 1,5 år. Bron stängs helt under byggtiden och bussar ersätter tågtrafiken.