Min lokala hjälte

Cyklister efterlyser pendlarparkering

Infartsparkeringar är bra – men varför bara för bilar?

Det undrar många läsare efter Mitt i:s artiklar.

Tiina Sarlin i Helenelund är en inbiten cykelpendlare. De flesta dagar cyklar hon de 15 kilometrarna till jobbet i Gamla stan, sommar som vinter, i ur och skur. Men vissa dagar går det bara inte.

– I bland har man lust att lämna cykeln vid stationen och ta pendeln in till stan. i bland har de plogat så dåligt i Solna att man inte kommer fram, berättar ­Tiina.

Den senaste tiden har Lokaltidningen Mitt i skrivit flera artiklar om bristen på infartsparkeringar för alla Sollentunabor som vill ställa bilen och ta tåget till jobbet. Men cyklisterna då, invänder Tiina och efterlyser bra cykelparkeringar med tak, belysning och möjligheter att låsa fast cykeln i ramen.

– De skulle få fler att ta cykeln till tåget, de flesta Sollentunabor har inte mer än några kilometer till stationen. Dessutom mår inte bilen bra av att köras korta sträckor med kallstart två gånger om dagen.

Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet, håller med om behovet av cykelparkeringar, men vill inte ersätta det ena med det andra.

– Det vore fantastiskt om fler tog cykeln. Samtidigt måste vi förstå att det är många som behöver kunna ta bilen till tåget för att få ihop ett stressigt vardagspussel.

En annan fråga som har lyfts är om bilisternas pendlarparkering ska finansieras av alla skattebetalare eller av bilisterna själva. Enligt Thomas Ardenfors är det inte givet att pendlarparkeringar kommer att fortsätta vara gratis i framtiden.

– Det är en viktig fråga, hur långt kommunen ska sträcka sig i finansieringen. Samtidigt är det viktigt att få fler att ta pendel eller buss till jobbet.

– Om ett par veckor kommer vi ha ett möte och diskutera hur vi ska gå vidare med frågan rent praktiskt, inte minst när det gäller hur vi kan få in fler bilar på i stort sett samma yta, säger han.