Cyklister får köra mot rött och enkelriktat

Cyklisten Sebastian Grunewald på Valhallavägen tror inte att nya cykelregler behöver betyda trafikkonflikter.
Cyklisten Sebastian Grunewald på Valhallavägen tror inte att nya cykelregler behöver betyda trafikkonflikter.
Stockholms stad vill att cyklister ska kunna köra mot enkelriktat och göra högersvängar vid rödljus.

– Det blir förvirrande om vem som har företräde och det är då olyckor sker, säger bilisten Marianne von Döbeln.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (Mp) presenterade i måndags flera stora cykelsatsningar. Fram till 2018 ska 250 miljoner om året satsas på cyklisterna.

– Vårt mål är att kraftigt öka cyklingen i staden. Sedan 50-talet har utvecklingen gått i bilens riktning. Vi vill bli en ledande cykelstad, säger Daniel Helldén.

Förutom nya cykelgarage och en ny bro mellan Gamla Stan och Tegelbacken kommer man också att satsa ytterligare miljoner på att utreda om det går att ändra på trafikregler så att cyklister får cykla mot enkelriktat och att de även får svänga höger vid rödljus.

– Som vi förstått är det inte krav på lagändring för dessa för dessa åtgärder. Det finns på andra ställen i Europa som har samma regelsystem som vi har i trafiken, säger Daniel Helldén.

Lokaltidningen Mitt i lade ut förslagen i cykelgruppen Cykla i Stockholm på Facebook.

Responsen på förslagen var relativt ljummet och en del tyckte det lät som att det bjuder in till farliga situationer i trafiken.

På Valhallavägen kommer Gärdesbon Sebastian Grunewald cyklandes. Han tycker att de nya förslagen låter bra och tror inte att de behöver leda till osäkra trafiksituationer.

– Det kan alltid bli farligt i trafiken, men handlar om att ha omdöme och de här ändringarna behöver inte betyda att det automatiskt blir farligare, säger han.

En som inte tycker att förändringarna låter lika kul är bilisten Marianne von Döbeln som parkerat vid Erik Dahlbergsgatan.

– Det låter livsfarligt. Även om många redan åker mot enkelriktat och kör mot rött tror jag det blir värre om det blir tillåtet. Samma regler måste gälla för alla som åker på hjul i trafiken. Det blir förvirrande kring vem som har företräde och det är då olyckor sker.