Cyklister skapar otrygghet i trafiken

Cyklister är största källan till otrygghet i trafiken enligt en ny studie.
Cyklister är största källan till otrygghet i trafiken enligt en ny studie.
Cyklister och bilister är vad som gör medtrafikanter otrygga i trafiken, det visar en ny stor studie som gjorts av Stockholms stad.

Många människor som rör sig på Stockholms gator tycker att det finns något som gör dem otrygga i trafiken, det visar en ny stor studie gjord av Stockholms stad.

Sex av tio säger att det finns såna otrygghetsskapande element och 28 procent av de tillfrågade säger att det är cyklister som är källan till otrygghet. Det är först på andra plats som bilisterna återfinns. Här är det 22 procent som ser dem som den största källan till otrygghet.

Bilisterna skapar irritation

När man i stället frågade om vilket trafikslag som var den största irritationskällan för folk så var det omvänd ordning. Här är det bilisterna som innehar den föga smickrande förstaplatsen och nära var fjärde person tycker att de är den största irritationskällan. En bit bakom fanns cyklisterna.

Intressant nog så skilde sig inte svaren nämnvärt åt beroende på vilka färdmedel man använde oftast. Cyklister skapar till exempel större otrygghet hos sina medtrafikanter på järnhäst än vad bilister gör.

Bussar och gångtrafikanter är däremot inget som får gemene man att höja blodtrycket, det är bara var tjugonde tillfrågad som tycker att de är irriterande.

Cyklister utmärker sig extra dåligt

Och det är tydligt att det är cyklisterna som är de svarta fåren i stockholmstrafiken, om man får tro de 2 000 svarande. De fick frågan om det var några som utmärkte sig extra dåligt i trafiken och här var beskedet tydligt: cyklisterna är värst. Hela 53 procent av de deltagande i undersökningen menar att cyklisterna har sämst beteende i trafiken. Överlägset mest i studien.