Här väntar cyklisterna längst på rödljusen i Vasastan

Många tvingas stanna och vänta länge på rödljuset vid Sveavägen/Norra Länken på Hagastråket.
Många tvingas stanna och vänta länge på rödljuset vid Sveavägen/Norra Länken på Hagastråket.
Hur ofta blir du stående med cykeln mellan benen och väntar på grönt? Skillnaderna mellan väntetiderna i stora i länet och cyklisterna i Vasastan måste ha tålamod – här finns nämligen två av Stockholms värsta rödljus.

Stockholms trafiksignaler är anpassade efter bilar. Något som Region Stockholm, före detta landstinget, vill ändra på.

Utifrån en ny studie från Region Stockholms cykelkansli kan Stockholms värsta rödljus för cyklister listas.

Tvingas vänta nästan en minut

Högt upp på listan över långsammaste rödljusen hamnar trafiksignalen vid Sveavägen/Norra Länken på Hagastråket högt upp – här tvingas cyklisten vänta 48.7 sekunder när det slagit om till rött.

Även på Roslagsvägen vid Roslagstull på Täbystråket finns med på listan. Där måste cyklister vänta 39,6 sekunder.

Långsammaste rödljusen

I studien har man tagit en ögonblicksbild över alla länets trafiksignaler i det regionala cykelvägnätet. Studien visar inte några generella genomsnittstider för stoppljusen utan datan har samlats in vid ett tillfälle.


Stöter du på dessa trafikljus?

Nedan följer en tabell över korsningar i länet där man hittar de rödljus med längst väntetid.
<script>” title=”<script>

Källa: Region Stockholms cykelkansli


Karta över de segaste trafikljusen

Nedan följer en karta över korsningar i länet där man hittar de rödljus med längst väntetid.


Tvingas vänta en fjärdedel

I andra delar av Stockholm är det dock värre än i Vasastan. Längs cykelstråket mellan Tumba och Rågsved tvingas cyklisterna vänta en fjärdedel av sin restid på att ljuset ska slå om till grönt, visar studien.

– I den regionala cykelplanen ställs höga krav på utformningen av regionala cykelstråk. Att trafiksignalerna anpassas efter cyklisternas behov är viktigt för att öka framkomlighet och säkerhet för cykeltrafiken, säger Ulf Eriksson, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet på Region Stockholm.

I den nya studien visar det sig att många kommuner har dålig koll rödljusen i länets vägnät och vilken inställning de har.

För det finns skillnader mellan Stockholm stad och övriga länet.

Känner du samma sak?

I Stockholms stad är trafikljusen nästan alltid tidsstyrda och har fasta inställningar för gröntiden. I övriga länet styrs ljusen av trafikflöden. I staden känner också rödljusen av när du kommer – i övriga länet är det sällsynt.

Brukar du oftare mötas av en ”grön våg” när du träder in i Stockholm stad? I staden finns det samordnade signaler – i övriga länet är dem inte det.