Cyklister ska få lättare att pendla

Varje vardag cyklar pendlaren Rikard Söderberg framför den här hållplatsen på Värmdövägen, där folk kliver av och på bussen utan att tänka på att de hamnar på en cykelbana. Enligt ett förslag bör sådana trafikfarliga lösningar tas bort.
Varje vardag cyklar pendlaren Rikard Söderberg framför den här hållplatsen på Värmdövägen, där folk kliver av och på bussen utan att tänka på att de hamnar på en cykelbana. Enligt ett förslag bör sådana trafikfarliga lösningar tas bort.
Landstinget och Trafik­verket vill satsa 52 miljoner på att rusta upp cykelbanan mellan Gustavsberg och Slussen. Detta enligt förslaget om en regional cykelplan, som nu kritiseras. Enligt kommunen borde cykelbanorna gå till fler platser.

Nu är förslaget om en regional cykel­plan för Stockholms län ute på remiss. Planen är ett samarbete mellan Trafikverket, landstinget, EU, länsstyrelsen, kommunerna och kommunförbundet Stockholms län. Hela 72 olika cykelstråk diskuteras.

Enligt remissen är bland annat Värmdöstråket, mellan Slussen och Gustavsberg, i behov av en upprustning. Till exempel har cykelsträckan längs Värmdövägen 129 passager, vilket gör att olycksrisken är hög – var 220:e meter riskerar en cyklist att bli påkörd av en bil.

Att rusta upp hela stråket skulle kosta 52 miljoner kronor. Då har man inte räknat med någon kostnad för markinlösen, och inte heller något risktillägg. Kostnaden ska Värmdö och Nacka stå för.

– Kommunerna kan söka bidrag från oss, de kan få upp till 50 procent av kostnaden, säger projekt­ledaren Ebba Larsson på Trafik­verket.

Förra veckan skickade Värmdö kommun sina synpunkter på förslaget. Kommunen riktar kritik mot att stråket bara går till Gustavsberg.

– De regionala cykelbanorna bör gå längre ut, framför allt till Brunn och Hemmesta, säger trafikplaneraren Patrik Stenberg.

Trottoaren mellan Mölnvik och Ålstäket är nämligen en av de farligaste vägarna för kommunens cyklister.

– Den är komplett livsfarlig, säger Patrik Stenberg.

Här samsas gående och cyklister och det finns flera in- och utfarter. Om sträckan kommer med i den regionala cykelplanen tror Patrik Stenberg att den kommer att prioriteras högre. Kommunen kan inte göra något åt problemet.

– Det är Trafikverkets vägområde och kommunen har inte rätt att bygga där, säger Patrik Stenberg.

Värmdö kommun har nyligen tagit fram en egen, kommunal cykel­plan. I veckan skickas även den ut på remiss. Enligt förslaget ska cykelbanor byggas mellan knutpunkterna Gustavsberg, Hemmesta, Stavsnäs, Brunn och Björkås. Cyklister ska också lätt kunna ta sig till kommunens båtbryggor.

Nämnden fattar ett beslut om tjänstemännens förslag i augusti­ eller september. Den regionala ­cykelplanen ska också få en slutgiltig utformning i höst.

Tillsammans skulle satsningarna kosta 350 miljoner kronor. Visionen är att stråken ska stå klara år 2030.

Den är komplett livsfarlig.Trafikplaneraren Patrik Stenberg om Grisslingerakan

Fakta

I år satsas 19 miljoner kronor

19 miljoner kronor är avsatta för gång- och cykelbanor i årets budget.

En cykelbana mellan Ekobacken och Håll­udden ska byggas.

Cykelbanan mellan Djuröbron och Stavsnäs ska också bli klar.

En GC-bana mellan Djurönäset­ och Björkås ska byggas, förhoppningsvis i år.

Trafikverket kommer att bygga ett stråk mellan Dalkroksstigen och Strömma.

Källa: Värmdö kommun