Cyklister ska slippa dålig asfalt

Nu ska dålig beläggning på olika cykelbanor åtgärdas.
Nu ska dålig beläggning på olika cykelbanor åtgärdas.
Potthål, svackor och andra skador i asfalten.

Cykelfärden kan vara skumpig och farlig på sina håll.

Nu föreslår trafikkontoret att 40 miljoner satsas på beläggningsarbeten de kommande åren – bland annat på cykelbanor vid Svartlösavägen och Magelungsvägen.

På torsdag ska trafiknämnden besluta om planen för upprustningarna. En inventering som gjorts av hela pendelstråket, 36 mil, visar att cykelbanornas beläggning är sliten och skadad på många håll. Det handlar om längsgående sprickor, nivåskillnader, rotgenomträngningar och potthål. Nu föreslås åtgärder för sammanlagt 40 miljoner kronor under åren 2016-2018.

Redan i år är det tänkt att beläggningsarbeten ska genomföras för tio miljoner kronor. Det handlar bland annat om att förbättra Svartlösavägens gång- och cykelbana, som blivit väldigt ojämn efter flera schaktarbeten.

Under 2017 föreslås bättre beläggning på Magelungsvägen och på Gamla Tyresövägen mot Skarpnäck, från Skattmästarvägen till Nämndemansbacken. Året därpå planeras upprustningar av gång- och cykelbanorna längs Älvsjövägen och Årstaviken (Sockerbruksgränd).