Cyklister i Stockholm väntar en fjärdedel av restiden vid rödljus

Cyklist väntar vid rödljus vid Slussen
Trafiksignalerna i Stockholm ska gynna främst bilister, visar studien.
En ny studie visar att en stor del av restiden för cyklister i Stockholm spenderas vid trafikljus. Simpla åtgärder ska dock ha möjlighet att kunna förbättra problemet.

Studien från Region Stockholms cykelkansli visar att trafikljus utgör ett besvär för cykeltrafiken i länet. Under resa längst ett regionalt cykelstråk ska ungefär en fjärdedel av tiden utgöras av att vänta på trafikljus, något som DN var först med att rapportera om.

Studien visar även att trafiksignalerna i länet ofta är anpassade för biltrafiken.

– I den regionala cykelplanen ställs höga krav på utformningen av regionala cykelstråk. Att trafiksignalerna anpassas efter cyklisternas behov är viktigt för att öka framkomlighet och säkerhet för cykeltrafiken, säger Ulf Eriksson, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet på Region Stockholm till DN.

Studien föreslår enkla åtgärder

Det ska finnas enkla åtgärder som kan förbättra situationen, visar studien. Olika exempel är att förlänga gröntiden på rödljusen, att samordna trafiksignalerna på en sträcka och på så sätt skapa en ”grön våg” för cyklister och att möjliggöra för fri högersväng.