Cyklister värst utsatta i trafiken

Cyklister löper störst risk att skadas i trafiken och andelen singelolyckor är stor, enligt försäkringsbolaget Folksam.

Nära hälften av alla som skadas i trafiken är cyklister. Och sju av tio cykelolyckor är singelolyckor, och extra illa blir det om man halkar på is eller grus.

– Vi ser att den här typen av olyckor ger extra svåra skador, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare vid Folksam.

På försäkringsbolaget efterlyser man att alla Sveriges kommuner antar en cykelstrategi, där man ser till att ha sammanhängande cykelstråk, men också att man sköter underhållet av cykelbanorna, med sandning och sopning.

– För en cyklist räcker det inte att ha hjälm på sig. Kommunen måste också sköta sitt uppdrag.