Min lokala hjälte

Cyklisterna lever farligt på vägarna

Anna Wiktorsson cyklar till jobbet, men undviker att cykla inne i city. ”I stan känns det som om det är ännu större risk för cykelolyckor” säger hon.
Anna Wiktorsson cyklar till jobbet, men undviker att cykla inne i city. ”I stan känns det som om det är ännu större risk för cykelolyckor” säger hon.
Allt fler Lidingöbor väljer att ta cykeln till jobbet.

Samtidigt ökar de allvarliga olyckorna där cyklister skadas så svårt att de måste vårdas på sjukhus.

Nu ska kommunen se över cykelstråken.

– Många kör otroligt fort, säger­ 31-åriga Lidingöbon Anna Wiktors­son.

Aldrig har så många valt cykeln som fortskaffningsmedel som nu. Hittills i år har över 25 800 cyklar passerat Lidingöbron, visar cykelbarometern som mäter trafiken vid brofästet.

Men att ta hojen är inte riskfritt. Drygt 23 000 personer måste varje år uppsöka sjukhus för skador de ådragit sig i cykelolyckor, 3 500 av dessa skadas så allvarligt att de måste läggas in, enligt ny statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Pojkar upp till 14-årsåldern är särskilt olycksdrabbade, men även bland äldre och pensionärer märker vi en ökning, säger Jan Schyllander, olycksutredare på MSB.

Enligt MSB sker många av olyckorna på dåligt plogade vintervägar.

– Halkbekämpning, snöröjning och underhåll av vägarna är viktigt. Men vi måste också ha förståndigare cyklister, att man inte kör fortare än man klarar av, att man använder hjälm och inte lyssnar på musik samtidigt som man cyklar, säger han.

En av dem som cyklar till jobbet är Anna Wiktorsson. Hon säger att hon tycker om vägen och utsikten vid vattnet, men säger att hon undviker att cykla inne i själva stadskärnan.

– Man märker att det är ganska intensiv cykeltrafik, många träningscyklar och kör väldigt fort. De kommer förbi i full fart i träningskläder och med hörlurar i öronen. I stan känns det som om det är ännu större risk för olyckor.

Mikael Jarlhammer passerar bron från motsatt håll, på väg ut till jobbet på Lidingö.

– Jag har aldrig råkat ut för någon olycka, men en del kör rätt fort.

Hittills i år har 70 personer skadats i trafikolyckor på Lidingö, 11 av dem var cyklister. Staden har tidigare fått kritik för dåligt skötta cykelnät, som Lokaltidningen Mitt i skrev om i maj.

– Vi ser att cyklisterna blir allt fler och arbetar hela tiden med att öka trafiksäkerheten för både gående och cyklister. Den nya trafikplanen innebär att vi kommer att se över drift och underhåll, underhållet har släpat efter, säger Caroline Jansson, trafikutvecklare på Lidingö stad.

Kommunen satsar bland annat på att bygga ut cykelstråken. Samtidigt har man fått in flera klagomål från fotgängare.

– Det är en svår balansgång, vi har börjat med att separera gående och cyklister tydligt på olika banor. I slutänden handlar det om att ta hänsyn, säger Jansson.

I slutänden ­ handlar det om att ta ­hänsynCaroline Jansson, lidingö stad

Fakta

Tjugo dödsolyckor varje år

Fyra av fem cykelolyckor är singelolyckor.

Ungdomar i åldrarna 14 till 20 år skadas oftast.

Varje år avlider ett 20-tal personer i cykelolyckor.

Vanliga skador är blödningar, följt av frakturer och sårskador.

För att undvika olyckor: Drick inte alkohol om du ska cykla, använd hjälm och reflexer och anpassa hastigheten till väglag och övrig trafik.

Källa: MSB