ANNONS

Då blir gröna linjen ännu jobbigare

Så jobbigt blir det
Så jobbigt blir det
Odenplans hållplats ska anslutas till den nya gula linjen
Odenplans hållplats ska anslutas till den nya gula linjen
Buss i stället för t-bana. Färre avgångar och tågbyten. Det väntar gröna linjens resenärer de kommande åren. Mitt i har sammanställt de planerade renoveringarna på linjen och hur de kommer att påverka dig.
ANNONS

Gamla spår, vittrande stationer och sprickor i tunnlar. Gröna linjen, som byggdes på 50-talet, har blivit pensionär och behöver renoveras – på många platser rejält.

Ett av de största arbetena, som kommer att bli riktigt jobbigt för dem som pendlar västerut, är totalrenoveringen av hela sträckan mellan Hässelby och Alvik. Både spår och stationer behöver en upprustning och den senaste planen innebär en avstängning av hela sträckan i ungefär sju månader med preliminär start 2020.

Och även andra änden av linjen kan komma att helrenoveras.

– Vi börjar titta på den andra grenen mot Skarpnäck, det ligger i pipen. Här kommer vi att göra en utredning, säger trafikförvaltningens sektionschef Mattias Wäppling, som inte kan svara på när upprustningen i så fall kommer att ske.

Men fler renoveringar är på gång. Först ut är de planerade av Gullmarsplan och Skärmarbrink nästa sommar. Tunnelbanan stängs inte av helt men tågen blir färre och resenärerna kommer att tvingas byta tåg vid Skärmarbrink och Gullmarsplan.

Fast det riktigt jobbiga börjar 2019 med den planerade totalrenoveringen av Fridhemsplans station.

Enligt de senaste planerna ska stationens två tunnlarna renoveras var för sig, en 2019 och en 2020 i 3-4 månader var. Tågen kan fortfarande passera men får alltså samsas om hälften så mycket plats som i dag. Det är fortfarande inte klart hur avstängningarna kommer att fungera under renoveringen.

Mellan 2019 och 2020 blir det riktigt körigt som pendlare på den gröna linjen. Men även efter 2020 väntar stopp.

Samtidigt som den gamla tunnelbanan renoveras planeras nya spår på flera ställen i Stockholm. Också det kommer leda till avstängningar. SLL har en grupp som samordnar arbetet med de nya linjerna och trafikförvaltningens övriga projekt.

ANNONS

– Det är ett nära samarbete där vi hjälps åt från båda hållen. Det kan handla om att synkronisera åtgärderna, till exempel att renovera Skarpnäcksgrenen i samband med utbyggnaden, säger Mattias Wäppling.

Från Solna planeras en ny, gul linje som ska ansluta vid Odenplan och sedan fortsätta söderut på gröna linjens spår. Bygget startar 2018 och väntas pågå i sex år.

En bit söderut vid Gullmarsplan ska en ny station byggas under den nuvarande. Även det kommer att påverka trafiken då de bägge stationerna ska byggas ihop. Och vid Slakthusområdet planeras en helt ny station som ersätter både Globen och Enskede gård.

Utbyggnaden väntas starta 2018 och pågå i ett antal år. Exakt när de nya spåren kopplas på de befintliga är oklart, enligt Emma Sahlman, pressansvarig för nya tunnelbanan.

– Vi vet redan att vi på flera ställen kommer att påverka tunnelbanetrafiken. Där­emot är det lite tidigt att svara på när och hur. Vi har ett nära samarbete med trafikförvaltningen i planeringsskedet.

Karl Martinsson

Matilda Klar

Fakta

Så illa är det med gröna linjen

Tunnelbanans gröna linje byggdes på 50-talet och på många platser har det inte skett någon omfattande renovering sedan dess.

Våren 2014 upptäcktes exempelvis allvarliga brister i ett av spåren vid Fridhemsplan och akuta stöd installerades för att förhindra ras.

På många ställen längs hela sträckan, både på södra och västra sidan, behöver tätskikt bytas som har förlorat sin funktion och släpper in vatten till betongen.

En lång rad stationer på den västra sidan ska moderniseras för att få färre störningar.

Arbetsmiljön för de anställda behöver också förbättras. Det finns i dag ”snubbelrisk”, ”fallrisk”, och ”otillräckliga skyddsutrymmen” på anläggningarna, enligt en rapport från SL.

Det finns också brister i tillgängligheten på flera stationen. Dörrar är exempelvis svåra att öppna, belysningen är bristfällig och armstöd saknas, liksom bra ramper.

Även spår och kablage behöver ses över.

Källa: Källa: SL

Gullmarsplan och Skärmarbrink ska få nya plattformar

Plattformarna behöver bytas ut på tunnelbanestationerna Gullmarsplan och Skärmarbrink. Arbetet planeras till nästa sommar. Det kommer att stöka till det för resenärerna och innebära 20-minuterstrafik på Skarpnäckslinjen.

Redan nästa sommar kan det bli stökigt för tunnelbaneresenärer i söderort. Både Gullmarsplan och Skärmarbrink är gamla tunnelbanestationer och behöver rustas upp. Gullmarsplan är en av tunnelbanenätets mest belastade stationer och bara en av de fyra plattformarna har bytts sedan stationen byggdes 1950.

Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting vill att politikerna fattar beslut om att börja planera för ett byte av plattformarna redan sommaren 2017.

Tvärbanan kommer att vara avstängd för signalsystemsarbeten nästa sommar och tjänstemännen förslår att plattformsbytet sker samtidigt.

– Vi letar hela tiden samordningsvinster och här är det av produktionsteknisk karaktär. Om trafiknämnden beslutar enligt förvaltningens förslag kommer vi att titta på hur det kan ske med minsta möjliga resenärspåverkan, säger Sara Catoni, trafikdirektör.

Arbetet delas upp i tre etapper för att inte stänga av tunnelbanetrafiken helt. För resenärer på Skarpnäcksgrenen innebär det 20-minuters trafik och omstigning vid Skärmarbrink och Gullmarsplan för vidare färd mot t-centralen. För resenärer på Farstagrenen innebär det 10-minuterstrafik samt omstigning vid Gullmarsplan.

Totalt beräknas arbetet pågå under sju veckor.

Samtidigt finns det ett stort behov av att åtgärda konstruktioner längs hela Skarpnäckslinjen. På sträckan finns ett 20-tal broar och tätskikten behöver bytas ut. För att göra det måste broarna stängas av för trafik när arbetet pågår. Det här ligger dock längre fram i tiden.

Pernilla Fagerström

Gula linjen blir ”grön”

Gula linjen ska bli ”grön” och tågen från Solna får trängas med de som redan kör på spåren, när den nya tunnelbanan blir klar.

Mitt i har tidigare berättat om planerna på en ny tunnelbanelinje mellan Solna och Odenplan. Tidigare var det tänkt att linjen skulle få en helt egen station vid Odenplan, vilket innebar att platsen skulle behöva grävas upp igen efter år av byggkaos.

Men strax före sommaren kom nya besked. Den nya linjen ska i stället använda sig av den befintliga stationen på Odenplan och sedan fortsätta söderut på någon av de tre gröna linjernas ändstation.

Förändringen leder till mindre byggkaos vid Odenplan, men mer påverkan under jord på dagens gröna linje.

Förutom att den nya linjen ska anslutas till den gröna linjen ska också de tåg som ansluter norrifrån få plats på samma gröna spår som de andra tågen trafikerar idag. Men enligt Malin Harders på förvaltningen för nya tunnelbanan leder det inte till färre avgångar på den nuvarande gröna linjen.

– En förutsättning för genomgående trafik på Gula linjen har varit att tunnelbanetrafiken till västerort inte påverkas. Våra analyser visar att det är möjligt genom en ny planering av trafiken, säger hon.

De nya linjerna har planerad byggstart 2018 och bygget pågår sedan i omkring sex år. Exakt när den gula linjen ansluts till den gröna är ännu oklart.

Karl Martinsson