Då sänks hastigheten i Hägersten

I mitten av april måste Hägerstens bilförare släppa på gaspedalen.

Då sänks hastigheten med 10 km/h på flera av de större gatorna.

Hastighetssänkningen för bilar i Hägersten-Liljeholmen planeras till i mitten av april. Under vecka 15 och 16 ska trafikskyltarna på flera av de större gatorna bytas ut.

– Då sänks hastigheterna. Det gör vi för att trafiksäkerheten ska förbättras, säger Erik Johansson, presstalesperson vid trafikkontoret.

På bland annat Bäckvägen, Telefonvägen och delar av Hägerstensvägen kommer hastigheten att sänkas från 50 till 40 km/h. Också på Västertorpsvägen sänks hastigheten från 50 till 40 km/h, förutom vid skolan där det även i forstsättningen kommer att vara 30.

– Vi ska göra stockholmarna uppmärksamma på förändringarna och kommer bland annat att ha en informationskampanj på bussar och reklamtavlor, säger Erik Johansson.

Hastighetssänkningen är en del av Stockholms stads trafiksäkerhetsmål om att antalet dödade och svårt skadade i trafikolyckor ska minska med 40 procent från 2010 till 2020.

– Men det har också bra effekter på miljön och framkomligheten. Kör man långsammare blir det en mindre ryckig körning med färre start och stopp.

Samtidigt kommer hastigheten på vissa gator i Hägersten-Liljeholmen att höjas under hösten. Det handlar om gator som bedöms som säkra att köra snabbare på. Det ska kompensera för längre restider på de gator där hastigheten sänks. Det handlar bland annat om delar av Personnevägen och Vasaloppsvägen där hastigheten i höst ska höjas från 30 till 40 km/h.

Kungsholmen och Spånga-Tensta får också nya hastighetsgränser. Totalt väntas det kosta cirka 7,7 miljoner kronor.

– Det handlar om att hitta rätt hastighet på rätt gata och de första stadsdelarna kan ses som ett pilotprojekt. Sedan ska vi utvärdera om vi ser någon skillnad i trafiken innan vi ändrar hastigheterna i resten av staden, säger Erik Johansson.