52

procent av tillfrågade Vallentunabor kan rekommendera andra att flytta till kommunen. 14 procent vill avråda från det. Detta enligt SCB:s medborgarundersökning 2013.