Dagens Medicin hedrar Hamnen

VÄRMDÖ Tidskriften Dagens Medicin delar årligen ut priset Guldskalpellen till initiativ och insatser som leder till ökad kvalitet på sjukvården. I år har Hamnen i Värmdö fått Guldskalpellens hedersomnämnande.

Hamnen är ett samarbetsprojekt mellan kommunens socialtjänst och vårdcentralen i Gustavsberg och syftar till att stötta barn och ungdomar med psykisk ohälsa och deras familjer.

Hamnen har funnits i Gustavsberg sedan 2008 och erbjuder bland annat olika typer av föräldrastöd samt kognitiv beteendeterapi i grupp och individuellt.