Dagis belönas med mer pengar

TUREBERG Utbildad personal och hög personaltäthet inom förskolan ska löna sig. Det blir resultatet av en extra satsning som kommunen nu föreslår.

Enligt förslaget ska förskolor där personal med pedagogisk högskoleutbildning ansvarar för max 12 barn få 1 000 kronor i extra ersättning per barn.

Max 13 barn ger 500 kronor extra.

– Förskolan har ett viktigt uppdrag när det gäller barnens utveckling både socialt och kunskapsmässigt och förutsättningen för att klara det är att det finns förskollärare på plats, säger Maria Stockhaus, ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna i en kommentar på kommunens webbplats.