Dagis brister i brandskydd

VENDELSÖ Den fristående förskolan Lärkan i Vendelsö måste förbättra sitt brandskydd.

Efter en tillsyn slår Söder­törns brandförsvar fast att ingen redogörelse för brandskyddsarbetet lämnats till lokala myndigheter. Dokumenterad ansvarsfördelning och skriftliga instruktioner bör också finnas, menar man, liksom ett system för tillbuds- och olycksuppföljning. Ansvarsfördelningen fungerar dock i praktiken bra, menar man.