Dagis stängde – föräldrar fick ta ledigt från jobbet

Många av barnen fick stanna hemma när Hemmestaskolans förskola inte hade tillräckligt med personal. Men förskolor är skyldiga att ha öppet efter föräldrarnas behov.

När Kjell Lundeberg skulle lämna sin son på Hemmestaskolans förskola förra måndagen fick de vända i dörren och åka hem. Förskolan tog bara emot ett visst antal av barnen på grund av personalbrist. De vikarier som personalen ringde hade inte möjlighet att hoppa in.

– Hemmestaskolan är ju en jättestor skola, allt från förskola upp till årskurs nio. Det borde ha funnits någon annan som kunde hjälpa till, säger Kjell Lundeberg, som menar att barnen åtminstone borde ha fått plats på en annan kommunal förskola.

– Men de hänvisade oss inte vidare eller någonting, säger han.

Föräldrar tvingades i stället ta tjänstledigt. Att stanna hemma för vård av barn går inte när barnet är friskt.

Kjell Lundeberg tycker att det borde finnas bättre övergripande rutiner för hela Hemmestaskolan och kommunens förskoleverksamhet.

– De tog bara den enklaste utvägen, säger han.

Enligt skollagen är alla förskolor skyldiga att ha öppettider utifrån föräldrarnas behov.

– Man kan stänga några dagar om året, speciellt under sommaren, men då ska förskolan ordna omsorg på annat sätt, säger Carina Hall, undervisningsråd på Skolverket.

Det kan till exempel handla om att barnen får plats på en annan förskola som har öppet.

När det gäller akuta fall, som förra måndagen när det visade sig att många i personalen var sjuka, kan det vara lite mer komplicerat.

– Men kommunen ska ha beredskap även vid akuta fall. Det kan handla om en epidemi eller att förskolan har brunnit ner – men då är det jätteviktigt att man har en plan och att man anstränger sig för att lösa situationen, säger Carina Hall.

Samma regler gäller för fristående förskolor.

Lokaltidningen Mitt i Värmdö har försökt nå skolans rektor och Provarmdos chef, utan att lyckas.

Fakta

Skolorna ska ha öppet alla vardagar

Enligt skollagen ska barn som har fyllt ett år erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Barnet har också rätt till förskola om det har behov av det på grund av sin familjesituation.

Värmdö kommuns egna regler säger att kommunal och fristående barnomsorg i kommunen ska ha öppet vardagar under hela året mellan kl 06.30 och 18.30.Källa: Skollagen, Värmdö kommun