Dagis uppmuntrar barn till tv-spelande

På Ormängens förskola i Hässelby tillåts barnen att spela tv-spel varje dag.

– Det handlar både om fysisk aktivitet och om samarbete, säger förskolechefen Christina Sandberg.

Att barnen sitter inne och spelar tv- och dataspel på dagarna är kanske något som skrämmer en del föräldrar. Men digitala verktyg börjar ta allt större plats i skolor och förskolor. På Ormängens förskola i Hässelby är det en del av vardagen. Sedan i höstas finns en tv-spelskonsol och två pekskärmar till förfogande för barnen.

Med dessa verktyg tillåts barnen bland annat att under en halvtimme om dagen att spela Kinect, ett spel där man där man använder kroppen i stället för handkontroller.

– Det är ett spel som lockar barnen till att röra på sig på ett naturligt och roligt sätt, säger förskolechefen Christina Sandberg.

Hon anser att barnen med hjälp av spelet finslipar både motoriken och koordinationen.

Även förskoleläraren Betty Angeles ser positivt på tv-spelsanvändandet.

– Förskolepersonal har ansvar att stimulera och utmana barnens intresse för såväl naturvetenskap som teknik. Tv-spelen är spännande, barnen sitter inte still när de spelar och har samtidigt roligt.

Men Johanna Jacobson, som är mamma till ett av barnen på avdelningen, anser däremot att det finns många andra sätt att stimulera barnens utveckling än via tv-spel.

– Människor har lärt sig det man borde utan tv-spel tidigare. Det finns många andra sätt att locka dem till fysisk aktivitet.

Både Betty Angeles och Christina Sandberg håller med om att det är viktigt att tv- och dataspelen inte tar för stor plats i barnens vardag.

– Barnen behöver en miljö med många olika verksamheter. Vi låter dem spela tio minuter på morgonen och ytterligare tio minuter på eftermiddagen, säger Christina Sandberg.

Och det ser ut som att fler förskolor kommer att haka på Ormängen. Just nu utbildas flera förskolepedagoger i att använda pekskärmar och tv-spel i undervisningen.

– Det här är bara en del av allt som händer i den pedagogiska verksamheten. Så länge man redogör för barnen och sätter gränser så är den moderna tekniken ett bra verktyg, säger Ingmarie Lindgren, stadsdelens förskolechef.

Fakta

Rör kroppen

Kinect är ett rörelsebaserat spel. I stället för att använda en handkontroll tar du dig i genom spelet genom att använda hela din kropp.

En rörelsesensor som sitter placerad mitt för tv:n läser av dina rörelser, som ses på tv-skärmen.

Källa: kinectfamiljen.se