Förskola byggs på fotbollsplan

Monika Runvald, med dottern Julia vid Simmets skola, tycker att det är tråkigt att det byggs där barnen leker men ser också behovet av fler förskoleplatser.
Monika Runvald, med dottern Julia vid Simmets skola, tycker att det är tråkigt att det byggs där barnen leker men ser också behovet av fler förskoleplatser.
Fotbollsplanen vid Stimmets Skola blir en förskolepaviljong.
Fotbollsplanen vid Stimmets Skola blir en förskolepaviljong.
”Det känns som att det borde finnas en bättre plats att bygga på”, säger Kim Karman, här med sin son Vilde.
”Det känns som att det borde finnas en bättre plats att bygga på”, säger Kim Karman, här med sin son Vilde.
Bristen på förskoleplatser i Tyresö är akut. En paviljong på en fotbollsplan ska lösa ­problemet på kort sikt. Men hundratals fler platser behövs de kommande åren. Hur det ska lösas är oklart.

I oktober stod 120 barn i kö för att börja förskolan i början av nästa år. Ungefär hälften av barnen får – som det ser ut nu – plats i förskolor som finns.

Den andra hälften kommer att erbjudas plats i Stimmet förskola i Bollmora – om det går som barn- och utbildningsförvaltningen har planerat.

Tanken är att halva fotbollsplanen vid Stimmet skola ska ge plats åt en förskolepaviljong med fyra avdelningar.

60 förskolebarn ska rymmas i förskolan – som förväntas öppna i februari och finnas kvar i ungefär fem år. Något bygglov hade i går, måndag, ännu inte lämnats in.

ska%cc%88rmavbild-2016-11-07-kl-17-59-56

Monika Runvald, som bor i Bollmora, har barn på skolan.

– Det är tråkigt att det byggs på en plats där barnen leker, säger hon.

Å andra sidan ser hon behovet av fler förskoleplatser.

– Det byggs mycket och många med barn flyttar hit. Vi har själva märkt att det är trångt i förskolan. Vi ville egentligen att vår dotter Julia skulle börja när hon var 1,5 år, men vi fick en plats nära hemmet först när hon var 2 år.

Kim Karman har lämnat ett barn på skolan och är nu på väg till förskolan med Vilde. Han har inte hört talas om byggplanerna.

– Det är lite tråkigt att de bygger på fotbollsplanen. Det känns som att det borde finnas en bättre plats att bygga på – som en äng som inte används, ­säger han.

Elisabet Schultz är kommunens verksamhetschef för förskolorna.

Varför bygger ni på fotbollsplanen?

– Vi har ett akut behov och då har vi svårt att hinna med detaljplaneändringar. Vi måste därför använda egen mark där vi vet att vi får bygga. Det här är en lösning jag kan få till ganska snabbt – med bra förutsättningar med till exempel vatten och avlopp och centralt läge, vilket jag ser ett behov av, säger hon.

Finns det inget annat ställe ni kan bygga på?

– Skulle vi bygga på mark som kräver detaljplaneändring skulle det ta kanske två år innan vi skulle kunna få en paviljong på plats. Vi har tittat på en mängd olika lösningar. Nu fanns det inga fler snabba lösningar kvar.

Också för ett år sedan stod fler barn i kön än vad kommunen hade platser för. Då fick inte alla barn plats i förskolan inom tre månader.

Sedan dess har fler platser skapats genom att Sofiebergs förskola har fått bättre ventilation, genom att en paviljong vid Tyresö skola i Tyresö Strand har renoverats och nu senast genom att Kardemummas förskola i Bollmora fick en paviljong i maj.

Elisabet Schultz konstaterar att planeringen av förskoleplatser ligger efter.

– Förskoleutbyggnaden har inte haft rätt framförhållning, det är flera år tillbaka som planeringen inte sköttes korrekt, säger hon.

Stimmets förskola kommer inte att räcka långt. Befolkningen kommer att öka med ungefär 100 förskolebarn per år de närmaste åren, enligt kommunens prognos. Dessutom ska förskolan Båten rivas när Norra Tyresö centrum växer fram.

Kommunen utreder vilka förskolor som går att bygga ut eller om, var fler tillfälliga paviljonger kan placeras och var nya permanenta förskolor kan byggas.

– Paviljonglösningar är tillfälliga lösningar och det är inte tanken att de ska bli permanenta. Vi måste bygga hållbara och flexibla lokaler som går att variera utifrån behov, säger Ann-Christin Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Att få till en ny förskola tar mellan tre till fem år.

Varken Ann-Christin Svensson eller Elisabet Schultz kan svara på när nästa permanenta förskola öppnar.

– Hur behovet ser ut fram till 2030 – med hänsyn till bland annat kommunens byggtakt – ska vara klart i december. Sedan ska förvaltningen ta fram lämpliga lösningar för att möta behoven, säger Ann-Christin Svensson.

Varför har ni inte haft mer framförhållning?

– Tyresö har vuxit mer än vi kunde förutse för några år sedan, bland annat är generationsskiften svåra att förutse.
Jannice Rockstroh (S), andre vice ordförande i nämnden, menar att den förklaringen inte håller.

– Det är ingen nyhet att Tyresö växer och att det kommer fler barn. De senaste sju åren har man inte byggt en enda ny förskoleavdelning i Tyresö, utöver barracken vid Njupkärr och den här.

Hon kallar baracken vid Stimmets skola en paniklösning.

– Vi tycker att det är en kortsiktig och dyr lösning som är dålig för barnen och inte ekonomiskt försvarbar. Det krävs bättre framförhållning och planering.

”Det känns som att det borde finnas en bättre plats att bygga på”, säger Kim Karman, här med sin son Vilde.

”Det känns som att det borde finnas en bättre plats att bygga på”, säger Kim Karman, här med sin son Vilde.

 

LÄS MER

Kommunens information om ny förskola på Stimmets skolgård

Insänt: Ogenomtänkt att krympa skolgård